ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 มิ.ย. 2564
รายงาน2ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 มิ.ย. 2564
รายงาน3ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 มิ.ย. 2564
รายงาน4ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 มิ.ย. 2564
รายงาน5ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 มิ.ย. 2564
รายงาน6ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 มิ.ย. 2564
รายงาน7ประเวศประเวศ บก.น.4 11 มิ.ย. 2564
รายงาน8บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 มิ.ย. 2564
รายงาน9บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 มิ.ย. 2564
รายงาน10ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 มิ.ย. 2564
รายงาน11ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 มิ.ย. 2564
รายงาน12ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 มิ.ย. 2564
รายงาน13ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 มิ.ย. 2564
รายงาน14ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 มิ.ย. 2564
รายงาน15ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 มิ.ย. 2564
รายงาน16บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 9 มิ.ย. 2564
รายงาน17ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน18ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 มิ.ย. 2564
รายงาน19พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน20ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 มิ.ย. 2564
รายงาน21ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน22พญาไทพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน23คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 7 มิ.ย. 2564
รายงาน24พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน25ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน26พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 มิ.ย. 2564
รายงาน27ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 มิ.ย. 2564
รายงาน28ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 มิ.ย. 2564
รายงาน29ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 มิ.ย. 2564
รายงาน30บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 4 มิ.ย. 2564
รายงาน31ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 มิ.ย. 2564
รายงาน32ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 มิ.ย. 2564
รายงาน34ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 มิ.ย. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 มิ.ย. 2564
รายงาน36ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 มิ.ย. 2564
รายงาน37บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 2 มิ.ย. 2564
รายงาน38ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 มิ.ย. 2564
รายงาน39ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 มิ.ย. 2564
รายงาน40คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 31 พ.ค. 2564
รายงาน41ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 พ.ค. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 พ.ค. 2564
รายงาน43ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 พ.ค. 2564
รายงาน44ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 พ.ค. 2564
รายงาน45ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 พ.ค. 2564
รายงาน46ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 พ.ค. 2564
รายงาน47ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 พ.ค. 2564
รายงาน48บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 พ.ค. 2564
รายงาน49ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 พ.ค. 2564
รายงาน50พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 พ.ค. 2564