ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 มิ.ย. 2564
รายงาน2ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 มิ.ย. 2564
รายงาน3ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 มิ.ย. 2564
รายงาน4ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน5ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 มิ.ย. 2564
รายงาน6ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน7ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 มิ.ย. 2564
รายงาน8ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 มิ.ย. 2564
รายงาน9ประเวศประเวศ บก.น.4 11 มิ.ย. 2564
รายงาน10บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 มิ.ย. 2564
รายงาน11บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 มิ.ย. 2564
รายงาน12ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 มิ.ย. 2564
รายงาน13ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 มิ.ย. 2564
รายงาน14ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 มิ.ย. 2564
รายงาน15ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 มิ.ย. 2564
รายงาน16ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 มิ.ย. 2564
รายงาน17ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 มิ.ย. 2564
รายงาน18บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 9 มิ.ย. 2564
รายงาน19ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน20ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 มิ.ย. 2564
รายงาน21พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน22ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 มิ.ย. 2564
รายงาน23ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน24พญาไทพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน25คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 7 มิ.ย. 2564
รายงาน26พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน27ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน28พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 มิ.ย. 2564
รายงาน29ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 มิ.ย. 2564
รายงาน30ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 มิ.ย. 2564
รายงาน31ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 มิ.ย. 2564
รายงาน32บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 4 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 มิ.ย. 2564
รายงาน34ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 มิ.ย. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 มิ.ย. 2564
รายงาน36ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 มิ.ย. 2564
รายงาน37ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 มิ.ย. 2564
รายงาน38ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 มิ.ย. 2564
รายงาน39บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 2 มิ.ย. 2564
รายงาน40ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 มิ.ย. 2564
รายงาน41ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 มิ.ย. 2564
รายงาน42คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 31 พ.ค. 2564
รายงาน43ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 พ.ค. 2564
รายงาน44ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 พ.ค. 2564
รายงาน45ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 พ.ค. 2564
รายงาน46ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 พ.ค. 2564
รายงาน47ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 พ.ค. 2564
รายงาน48ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 พ.ค. 2564
รายงาน49ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 พ.ค. 2564
รายงาน50บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 พ.ค. 2564