ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ประเวศอุดมสุข บก.น.4 16 มิ.ย. 2564
รายงาน2ประเวศประเวศ บก.น.4 15 มิ.ย. 2564
รายงาน3ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 มิ.ย. 2564
รายงาน4ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 มิ.ย. 2564
รายงาน5ประเวศพระโขนง บก.น.5 14 มิ.ย. 2564
รายงาน6ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 มิ.ย. 2564
รายงาน7ประเวศประเวศ บก.น.4 13 มิ.ย. 2564
รายงาน8ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน9ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 มิ.ย. 2564
รายงาน10ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน11ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 มิ.ย. 2564
รายงาน12ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 มิ.ย. 2564
รายงาน13ประเวศประเวศ บก.น.4 11 มิ.ย. 2564
รายงาน14บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 มิ.ย. 2564
รายงาน15บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 มิ.ย. 2564
รายงาน16ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 มิ.ย. 2564
รายงาน17ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 มิ.ย. 2564
รายงาน18ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 มิ.ย. 2564
รายงาน19ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 มิ.ย. 2564
รายงาน20ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 มิ.ย. 2564
รายงาน21ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 มิ.ย. 2564
รายงาน22บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 9 มิ.ย. 2564
รายงาน23ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน24ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 มิ.ย. 2564
รายงาน25พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน26ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 มิ.ย. 2564
รายงาน27ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน28พญาไทพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน29คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 7 มิ.ย. 2564
รายงาน30พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน31ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน32พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 มิ.ย. 2564
รายงาน34ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 มิ.ย. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 มิ.ย. 2564
รายงาน36บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 4 มิ.ย. 2564
รายงาน37ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 มิ.ย. 2564
รายงาน38ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 มิ.ย. 2564
รายงาน39ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 มิ.ย. 2564
รายงาน40ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 มิ.ย. 2564
รายงาน41ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 มิ.ย. 2564
รายงาน42ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 มิ.ย. 2564
รายงาน43บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 2 มิ.ย. 2564
รายงาน44ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 มิ.ย. 2564
รายงาน45ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 มิ.ย. 2564
รายงาน46คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 31 พ.ค. 2564
รายงาน47ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 พ.ค. 2564
รายงาน48ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 พ.ค. 2564
รายงาน49ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 พ.ค. 2564
รายงาน50ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 พ.ค. 2564