ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 26 ต.ค. 2564
รายงาน2บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 20 ต.ค. 2564
รายงาน3บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 ต.ค. 2564
รายงาน4บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 16 ต.ค. 2564
รายงาน5บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 16 ต.ค. 2564
รายงาน6บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ต.ค. 2564
รายงาน7บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 1 ต.ค. 2564
รายงาน8บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 30 ก.ย. 2564
รายงาน9บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 29 ก.ย. 2564
รายงาน10บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 17 ก.ย. 2564
รายงาน11บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 10 ก.ย. 2564
รายงาน12บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 9 ก.ย. 2564
รายงาน13บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 3 ก.ย. 2564
รายงาน14บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2564
รายงาน15บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 1 ก.ย. 2564
รายงาน16ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2564
รายงาน17ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ส.ค. 2564
รายงาน18ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ส.ค. 2564
รายงาน19ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ก.ค. 2564
รายงาน20ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2564
รายงาน21ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2564
รายงาน22บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 ก.ค. 2564
รายงาน23บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 29 ก.ค. 2564
รายงาน24ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ค. 2564
รายงาน25บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2564
รายงาน26บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 22 ก.ค. 2564
รายงาน27บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 21 ก.ค. 2564
รายงาน28ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2564
รายงาน29ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ค. 2564
รายงาน30ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2564
รายงาน31บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2564
รายงาน32ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ค. 2564
รายงาน33บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2564
รายงาน34ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ค. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ก.ค. 2564
รายงาน36บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 9 ก.ค. 2564
รายงาน37ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ก.ค. 2564
รายงาน38บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 8 ก.ค. 2564
รายงาน39บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 7 ก.ค. 2564
รายงาน40ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ก.ค. 2564
รายงาน41ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ก.ค. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ก.ค. 2564
รายงาน43ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ก.ค. 2564
รายงาน44บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 1 ก.ค. 2564
รายงาน45บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 มิ.ย. 2564
รายงาน46ประเวศพระโขนง บก.น.5 27 มิ.ย. 2564
รายงาน47ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 มิ.ย. 2564
รายงาน48ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 มิ.ย. 2564
รายงาน49ประเวศประเวศ บก.น.4 25 มิ.ย. 2564
รายงาน50ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 มิ.ย. 2564