ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 มิ.ย. 2564
รายงาน2ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 มิ.ย. 2564
รายงาน3ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 มิ.ย. 2564
รายงาน4ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 มิ.ย. 2564
รายงาน5ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 มิ.ย. 2564
รายงาน6ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 มิ.ย. 2564
รายงาน7บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 มิ.ย. 2564
รายงาน8บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 มิ.ย. 2564
รายงาน9ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 มิ.ย. 2564
รายงาน10ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 มิ.ย. 2564
รายงาน11ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 มิ.ย. 2564
รายงาน12ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 มิ.ย. 2564
รายงาน13ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 มิ.ย. 2564
รายงาน14ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 มิ.ย. 2564
รายงาน15บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 9 มิ.ย. 2564
รายงาน16ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน17ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 มิ.ย. 2564
รายงาน18พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน19ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 มิ.ย. 2564
รายงาน20ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน21คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 7 มิ.ย. 2564
รายงาน22พญาไทพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน23พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน24ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน25พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 มิ.ย. 2564
รายงาน26ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 มิ.ย. 2564
รายงาน27ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 มิ.ย. 2564
รายงาน28ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 มิ.ย. 2564
รายงาน29บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 4 มิ.ย. 2564
รายงาน30ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 มิ.ย. 2564
รายงาน31ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 มิ.ย. 2564
รายงาน32ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 มิ.ย. 2564
รายงาน34ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 มิ.ย. 2564
รายงาน35ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 มิ.ย. 2564
รายงาน36บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 2 มิ.ย. 2564
รายงาน37ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 มิ.ย. 2564
รายงาน38ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 มิ.ย. 2564
รายงาน39ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 พ.ค. 2564
รายงาน40ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 พ.ค. 2564
รายงาน41คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 31 พ.ค. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 พ.ค. 2564
รายงาน43ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 พ.ค. 2564
รายงาน44ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 พ.ค. 2564
รายงาน45ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 พ.ค. 2564
รายงาน46ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 พ.ค. 2564
รายงาน47บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 พ.ค. 2564
รายงาน48ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 พ.ค. 2564
รายงาน49พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 พ.ค. 2564
รายงาน50ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 พ.ค. 2564