ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ส.ค. 2564
รายงาน2ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ก.ค. 2564
รายงาน3ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2564
รายงาน4ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2564
รายงาน5บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 ก.ค. 2564
รายงาน6ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ค. 2564
รายงาน7บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 29 ก.ค. 2564
รายงาน8บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2564
รายงาน9บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 22 ก.ค. 2564
รายงาน10บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 21 ก.ค. 2564
รายงาน11ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2564
รายงาน12ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ค. 2564
รายงาน13ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2564
รายงาน14ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ค. 2564
รายงาน15บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2564
รายงาน16บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2564
รายงาน17ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ค. 2564
รายงาน18ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ก.ค. 2564
รายงาน19บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 9 ก.ค. 2564
รายงาน20ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ก.ค. 2564
รายงาน21บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 8 ก.ค. 2564
รายงาน22บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 7 ก.ค. 2564
รายงาน23ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ก.ค. 2564
รายงาน24ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ก.ค. 2564
รายงาน25ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ก.ค. 2564
รายงาน26ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ก.ค. 2564
รายงาน27บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 1 ก.ค. 2564
รายงาน28บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 มิ.ย. 2564
รายงาน29ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 มิ.ย. 2564
รายงาน30ประเวศพระโขนง บก.น.5 27 มิ.ย. 2564
รายงาน31ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 มิ.ย. 2564
รายงาน32ประเวศประเวศ บก.น.4 25 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 มิ.ย. 2564
รายงาน34ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 มิ.ย. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 มิ.ย. 2564
รายงาน36ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน37ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน38ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน39ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน40ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 มิ.ย. 2564
รายงาน41ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 มิ.ย. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 มิ.ย. 2564
รายงาน43ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 มิ.ย. 2564
รายงาน44ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 มิ.ย. 2564
รายงาน45ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 มิ.ย. 2564
รายงาน46ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 มิ.ย. 2564
รายงาน47ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 มิ.ย. 2564
รายงาน48ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 18 มิ.ย. 2564
รายงาน49ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 มิ.ย. 2564
รายงาน50บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 18 มิ.ย. 2564