ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 18 มิ.ย. 2564
รายงาน2ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 18 มิ.ย. 2564
รายงาน3บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 17 มิ.ย. 2564
รายงาน4ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 มิ.ย. 2564
รายงาน5บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 มิ.ย. 2564
รายงาน6ประเวศอุดมสุข บก.น.4 16 มิ.ย. 2564
รายงาน7ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 มิ.ย. 2564
รายงาน8ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 มิ.ย. 2564
รายงาน9ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 มิ.ย. 2564
รายงาน10ประเวศประเวศ บก.น.4 15 มิ.ย. 2564
รายงาน11ประเวศพระโขนง บก.น.5 14 มิ.ย. 2564
รายงาน12ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 มิ.ย. 2564
รายงาน13ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 มิ.ย. 2564
รายงาน14ประเวศประเวศ บก.น.4 13 มิ.ย. 2564
รายงาน15ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน16ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 มิ.ย. 2564
รายงาน17ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 มิ.ย. 2564
รายงาน18ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 มิ.ย. 2564
รายงาน19ประเวศประเวศ บก.น.4 11 มิ.ย. 2564
รายงาน20ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 มิ.ย. 2564
รายงาน21บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 มิ.ย. 2564
รายงาน22ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 มิ.ย. 2564
รายงาน23ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 มิ.ย. 2564
รายงาน24บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 มิ.ย. 2564
รายงาน25ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 มิ.ย. 2564
รายงาน26ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 มิ.ย. 2564
รายงาน27ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 มิ.ย. 2564
รายงาน28ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 มิ.ย. 2564
รายงาน29บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 9 มิ.ย. 2564
รายงาน30ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 มิ.ย. 2564
รายงาน31พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน32ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 มิ.ย. 2564
รายงาน33ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 มิ.ย. 2564
รายงาน34ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน35พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 มิ.ย. 2564
รายงาน36ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน37พญาไทพญาไท บก.น.1 7 มิ.ย. 2564
รายงาน38คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 7 มิ.ย. 2564
รายงาน39ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 มิ.ย. 2564
รายงาน40พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 มิ.ย. 2564
รายงาน41ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 มิ.ย. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 มิ.ย. 2564
รายงาน43ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 มิ.ย. 2564
รายงาน44บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 4 มิ.ย. 2564
รายงาน45ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 มิ.ย. 2564
รายงาน46ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 มิ.ย. 2564
รายงาน47ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 มิ.ย. 2564
รายงาน48ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 มิ.ย. 2564
รายงาน49ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 มิ.ย. 2564
รายงาน50บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 2 มิ.ย. 2564