แบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางกอกน้อย สน.บางขุนนนท์ บก.น.7 ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2564

1. Home quarantine

ที่ประเภทจำนวนคนที่ตรวจ(ราย)ตรวจร่วม สน.บางขุนนนท์ บก.น.7 สนข. ตรวจฝ่าฝืน(ราย)ตักเตือน(ราย)ดำเนินคดี(ราย)หมายเหตุ
1การตรวจ Home Quarantine

2. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย

ที่ประเภทจำนวนสถานที่ทั้งหมด(แห่ง)จำนวนสถานที่ตรวจ(แห่ง)ตรวจร่วม สน.บางขุนนนท์ บก.น.7 สนข. ตรวจตักเตือน(ราย)ดำเนินคดี(ราย)สั่งปิด(ราย)จำนวนชุดตรวจร่วม(ชุด)จำนวนชุดตรวจ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจ(ชุด)หมายเหตุ
1ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโรสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว (ฉ.15)
2รถเข็น หาบเร่ แผงลอย (ฉ.15)
3ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (ฉ.15)
4ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (ฉ.15)
5ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม (ฉ.15)
6ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด (ฉ.15)
7ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่ง ขนาดใหญ่ (ฉ.15)
8ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน (ฉ.15)
9สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง (ฉ.15)
10คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านทำเล็บ (ฉ.15)
11สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (ฉ.15)
12สนามกีฬา (ฉ.15)
13สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา (ฉ.15)
14สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ (ฉ.15)
15สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม (ฉ.15)
16สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม (ฉ.15)
17สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ (ฉ.15)
18สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง (ฉ.15)
19โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (ฉ.15)
20สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (ฉ.15)
21สถานที่เล่นตู้เกม (ฉ.17)
22ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต (ฉ.17)
23สถานดูแลผู้สูงอายุ (ฉ.17)
24โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) (ฉ.17)
25สนามแข่งขันทุกประเภท (ไม่รวมถึงสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอานในลักษณะทำนองเดียวกัน) (ฉ.17)
26สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
27สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (ฉ.17)
28สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (ฉ.17)
29สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส (ฉ.17)
30สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า (ฉ.17)
31สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (ฉ.17)
32สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (ฉ.17)
33สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ (ฉ.17)
รวม099000000

3. สถานที่ปิด

ที่ประเภทจำนวนสถานที่ทั้งหมด(แห่ง)จำนวนที่ตรวจ (แห่ง)บก.น.(แห่ง)ปฏิบัติ (แห่ง)ไม่ปฏิบัติ (แห่ง)การดำเนินการหมายเหตุ
1สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานนประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ (ฉ.15)
2สวนน้ำ สวนสนุก (ฉ.15)
3สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด (ฉ.15)
4โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด (ฉ.15)
5สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ (ฉ.15)
6สถานรับเลี้ยงเด็ก (ฉ.15)
7สนามมวย (ฉ.15)
8สนามม้า (ฉ.15)
9สถานประกอบกิจการอาบน้ำ (ฉ.15)
10สถานประกอบกิจการอาบอบนวด (ฉ.15)
11สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน (ฉ.15)
12ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (ฉ.15)
13สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (ฉ.15)
14อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภทโดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน กายรสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ฉ.15)
รวม000000

หน่วยร่วมปฏิบัติ
ตํารวจทหารเทศกิจสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข
ลำดับรายละเอียดการปฎิบัติ
1ผู้รายงานชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ