ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 17 ก.ย. 2564
รายงาน2บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 10 ก.ย. 2564
รายงาน3บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 9 ก.ย. 2564
รายงาน4บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 3 ก.ย. 2564
รายงาน5บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2564
รายงาน6บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 1 ก.ย. 2564
รายงาน7ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2564
รายงาน8ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ส.ค. 2564
รายงาน9ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ส.ค. 2564
รายงาน10ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ก.ค. 2564
รายงาน11บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 ก.ค. 2564
รายงาน12ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2564
รายงาน13ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2564
รายงาน14ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ค. 2564
รายงาน15บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 29 ก.ค. 2564
รายงาน16บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2564
รายงาน17บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 22 ก.ค. 2564
รายงาน18บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 21 ก.ค. 2564
รายงาน19ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2564
รายงาน20ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ค. 2564
รายงาน21ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2564
รายงาน22ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ค. 2564
รายงาน23บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2564
รายงาน24บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2564
รายงาน25ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ค. 2564
รายงาน26ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ก.ค. 2564
รายงาน27บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 9 ก.ค. 2564
รายงาน28บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 8 ก.ค. 2564
รายงาน29ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ก.ค. 2564
รายงาน30บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 7 ก.ค. 2564
รายงาน31ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ก.ค. 2564
รายงาน32ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ก.ค. 2564
รายงาน33ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ก.ค. 2564
รายงาน34บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 1 ก.ค. 2564
รายงาน35ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ก.ค. 2564
รายงาน36บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 30 มิ.ย. 2564
รายงาน37ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 มิ.ย. 2564
รายงาน38ประเวศพระโขนง บก.น.5 27 มิ.ย. 2564
รายงาน39ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 มิ.ย. 2564
รายงาน40ประเวศประเวศ บก.น.4 25 มิ.ย. 2564
รายงาน41ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 มิ.ย. 2564
รายงาน42ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 มิ.ย. 2564
รายงาน43ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน44ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน45ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 มิ.ย. 2564
รายงาน46ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 มิ.ย. 2564
รายงาน47ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน48ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 มิ.ย. 2564
รายงาน49ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 มิ.ย. 2564
รายงาน50ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 มิ.ย. 2564