ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ก.ย. 2563
รายงาน2ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ก.ย. 2563
รายงาน3หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน4บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ก.ย. 2563
รายงาน5บางนาบางนา บก.น.5 26 ก.ย. 2563
รายงาน6ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ก.ย. 2563
รายงาน7สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 26 ก.ย. 2563
รายงาน8สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน9ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ก.ย. 2563
รายงาน10ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ก.ย. 2563
รายงาน11สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน12สายไหมคันนายาว บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน13ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน14ประเวศอุดมสุข บก.น.4 25 ก.ย. 2563
รายงาน15บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน16บางนาบางนา บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน17หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน18ดุสิตดุสิต บก.น.1 25 ก.ย. 2563
รายงาน19สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ย. 2563
รายงาน20บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน21ประเวศประเวศ บก.น.4 24 ก.ย. 2563
รายงาน22สายไหมคันนายาว บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน23บางนาบางนา บก.น.5 24 ก.ย. 2563
รายงาน24หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน25บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 24 ก.ย. 2563
รายงาน26ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 24 ก.ย. 2563
รายงาน27สายไหมสายไหม บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน28หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน29ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ก.ย. 2563
รายงาน30หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน31สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน32บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน33ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ก.ย. 2563
รายงาน34ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน35ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 23 ก.ย. 2563
รายงาน36ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ก.ย. 2563
รายงาน37บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน38สายไหมสายไหม บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน39บางแคหลักสอง บก.น.9 23 ก.ย. 2563
รายงาน40บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน41ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 23 ก.ย. 2563
รายงาน42ประเวศประเวศ บก.น.4 23 ก.ย. 2563
รายงาน43สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 23 ก.ย. 2563
รายงาน44บางนาบางนา บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน45ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน46ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ก.ย. 2563
รายงาน47บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน48ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน49บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน50ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 22 ก.ย. 2563
รายงาน51บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน52สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน53บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน54บางซื่อเตาปูน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน55จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน56บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน57ประเวศอุดมสุข บก.น.4 22 ก.ย. 2563
รายงาน58ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน59สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน60ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน61บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน62บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน63สายไหมบางเขน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน64บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน65สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน66บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน67หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน68ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 22 ก.ย. 2563
รายงาน69ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน70บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน71ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน72บางนาบางนา บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน73ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ก.ย. 2563
รายงาน74บางบอนแสมดำ บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน75ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน76ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน77บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน78ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ก.ย. 2563
รายงาน79บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน80บางนาบางนา บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน81บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน82สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 21 ก.ย. 2563
รายงาน83หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน84บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน85ประเวศประเวศ บก.น.4 21 ก.ย. 2563
รายงาน86ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน87ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน88บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน89จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน90บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน91สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน92ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน93บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน94บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน95สาทรยานนาวา บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน96ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 20 ก.ย. 2563
รายงาน97บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน98บางพลัดบางพลัด บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน99สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน100บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน101ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน102ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ก.ย. 2563
รายงาน103สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ก.ย. 2563
รายงาน104สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน105ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 20 ก.ย. 2563
รายงาน106บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ย. 2563
รายงาน107บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน108สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน109ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ย. 2563
รายงาน110สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน111บางนาบางนา บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน112ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน113บางบอนบางบอน บก.น.9 19 ก.ย. 2563
รายงาน114บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน115สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน116ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ย. 2563
รายงาน117ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน118สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 19 ก.ย. 2563
รายงาน119ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน120บางนาบางนา บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน121ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ก.ย. 2563
รายงาน122บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน123สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน124บางพลัดบางพลัด บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน125ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน126ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน127ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน128บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน129สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน130ประเวศอุดมสุข บก.น.4 19 ก.ย. 2563
รายงาน131สายไหมสายไหม บก.น.2 19 ก.ย. 2563
รายงาน132บางนาบางนา บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน133ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน134บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน135บางซื่อเตาปูน บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน136ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน137สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน138บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน139พญาไทดินแดง บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน140บางพลัดบางพลัด บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน141ประเวศประเวศ บก.น.4 18 ก.ย. 2563
รายงาน142ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน143สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน144บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน145บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน146สายไหมสายไหม บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน147บางบอนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน148สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน149หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน150บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน151พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน152สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน153บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน154ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน155สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน156คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน157ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน158บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน159สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน160ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ย. 2563
รายงาน161คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน162ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน163สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 17 ก.ย. 2563
รายงาน164บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน165บางบอนแสมดำ บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน166จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน167หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน168ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน169บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน170บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน171สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน172สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน173บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน174ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ย. 2563
รายงาน175ประเวศพระโขนง บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน176ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน177บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน178บางนาบางนา บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน179บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน180บางพลัดบางพลัด บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน181สายไหมสายไหม บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน182บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน183หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน184หนองจอกหนองจอก บก.น.3 16 ก.ย. 2563
รายงาน185ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน186สาทรยานนาวา บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน187คลองเตยลุมพินี บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน188สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน189ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน190ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน191ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 16 ก.ย. 2563
รายงาน192บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน193ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน194บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน195ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ก.ย. 2563
รายงาน196บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน197ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน198บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน199ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน200ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน201บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน202สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน203ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน204สายไหมสายไหม บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน205บางนาบางนา บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน206บางแคหลักสอง บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน207สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน208บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน209บางเขนบางเขน บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน210ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน211บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน212บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน213ประเวศอุดมสุข บก.น.4 16 ก.ย. 2563
รายงาน214บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน215ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน216บางเขนบางเขน บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน217ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 15 ก.ย. 2563
รายงาน218คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน219ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 15 ก.ย. 2563
รายงาน220บางบอนบางบอน บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน221ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน222สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน223ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ย. 2563
รายงาน224บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน225ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน226สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน227ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน228ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน229สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน230บางนาบางนา บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน231ประเวศประเวศ บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน232บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน233บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน234สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน235ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน236หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน237ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน238สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน239ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ย. 2563
รายงาน240บางแคเพชรเกษม บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน241ดุสิตสามเบก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน242ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน243บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน244บางแคหลักสอง บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน245ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 14 ก.ย. 2563
รายงาน246บางซื่อเตาปูน บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน247บางพลัดบางพลัด บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน248ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน249คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน250สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน251ประเวศประเวศ บก.น.4 14 ก.ย. 2563
รายงาน252สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน253บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน254ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน255ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 14 ก.ย. 2563
รายงาน256สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน257ดุสิตดุสิต บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน258หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน259สาทรยานนาวา บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน260บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน261บางนาบางนา บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน262บางเขนคันนายาว บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน263บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน264บางบอนทําข้าม บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน265บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน266สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน267ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน268ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน269สายไหมคันนายาว บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน270ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน271ดุสิตนางเลิ้ง บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน272บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน273ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน274ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน275บางนาบางนา บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน276ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 13 ก.ย. 2563
รายงาน277สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน278บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน279ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน280บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน281บางแคหลักสอง บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน282บางพลัดบางพลัด บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน283ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน284ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 ก.ย. 2563
รายงาน285จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 13 ก.ย. 2563
รายงาน286บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน287สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน288ประเวศอุดมสุข บก.น.4 13 ก.ย. 2563
รายงาน289บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน290บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน291สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 13 ก.ย. 2563
รายงาน292สายไหมสายไหม บก.น.2 13 ก.ย. 2563
รายงาน293สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน294สายไหมสายไหม บก.น.2 12 ก.ย. 2563
รายงาน295สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน296ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ย. 2563
รายงาน297บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน298บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน299ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน300บางบอนบางบอน บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน301ประเวศประเวศ บก.น.4 12 ก.ย. 2563
รายงาน302บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน303สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน304บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน305บางนาบางนา บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน306ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน307สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน308ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ย. 2563
รายงาน309บางแคหลักสอง บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน310ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 12 ก.ย. 2563
รายงาน311จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 12 ก.ย. 2563
รายงาน312ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน313บางบอนบางบอน บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน314ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน315ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน316บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน317บางพลัดบางพลัด บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน318หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน319บางเขนบางเขน บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน320คลองเตยพระโขนง บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน321บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน322ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 11 ก.ย. 2563
รายงาน323สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน324สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน325ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน326จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน327ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน328ประเวศอุดมสุข บก.น.4 11 ก.ย. 2563
รายงาน329ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน330บางพลัดบางพลัด บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน331บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน332บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน333สวนหลวงประเวศ บก.น.4 11 ก.ย. 2563
รายงาน334บางพลัดตลิ่งชัน บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน335บางแคหลักสอง บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน336บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน337มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 11 ก.ย. 2563
รายงาน338สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน339ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ก.ย. 2563
รายงาน340ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 ก.ย. 2563
รายงาน341บางบอนแสมดำ บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน342ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน343ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน344สายไหมสายไหม บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน345บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน346บางรักบางรัก บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน347สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน348บางนาบางนา บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน349ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน350สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน351บางบอนแสมดำ บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน352ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน353ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน354สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน355บางนาบางนา บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน356บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน357จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน358บางแคเพชรเกษม บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน359ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน360สาทรยานนาวา บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน361ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน362บางซื่อเตาปูน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน363หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน364สายไหมบางเขน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน365บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน366บางเขนบางเขน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน367ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 ก.ย. 2563
รายงาน368บางรักบางรัก บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน369คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน370บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน371ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน372บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน373ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน374สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน375บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน376ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน377บางพลัดบางพลัด บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน378บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน379ประเวศประเวศ บก.น.4 10 ก.ย. 2563
รายงาน380ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน381ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน382ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน383ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน384สายไหมคันนายาว บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน385บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน386บางเขนบางเขน บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน387ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน388บางแคหลักสอง บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน389คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน390สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน391หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน392ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน393บางรักบางรัก บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน394สวนหลวงประเวศ บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน395สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน396ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ก.ย. 2563
รายงาน397บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน398ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 9 ก.ย. 2563
รายงาน399บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน400บางพลัดบางพลัด บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน401ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน402ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน403ประเวศอุดมสุข บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน404บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน405ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน406สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน407ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน408หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน409ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน410บางนาบางนา บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน411ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน412บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน413จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน414ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน415สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน416ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน417บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน418ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน419ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน420ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน421บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน422บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน423ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน424ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 ก.ย. 2563
รายงาน425ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน426บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน427ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน428บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน429พญาไทพญาไท บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน430ประเวศพระโขนง บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน431พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน432บางรักบางรัก บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน433บางแคหลักสอง บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน434บางบอนบางบอน บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน435บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน436จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน437สาทรยานนาวา บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน438บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน439ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน440บางนาบางนา บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน441สายไหมสายไหม บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน442บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน443ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน444ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 8 ก.ย. 2563
รายงาน445มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 8 ก.ย. 2563
รายงาน446บางพลัดบางพลัด บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน447ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน448บางเขนบางเขน บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน449หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน450ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน451ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน452สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน453บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน454สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน455บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน456สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน457ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน458หนองจอกลำผักชี บก.น.3 8 ก.ย. 2563
รายงาน459ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน460บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน461สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน462มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 7 ก.ย. 2563
รายงาน463บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน464ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน465ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน466บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน467บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน468ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 ก.ย. 2563
รายงาน469บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน470สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน471สายไหมสายไหม บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน472หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน473จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน474บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน475บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน476ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 7 ก.ย. 2563
รายงาน477ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน478บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน479บางนาบางนา บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน480บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน481สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน482บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน483สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน484บางแคเพชรเกษม บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน485ประเวศอุดมสุข บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน486ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน487บางแคหลักสอง บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน488ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน489บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน490บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน491ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน492บางพลัดบางพลัด บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน493ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน494บางบอนแสมดำ บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน495หนองจอกลำผักชี บก.น.3 6 ก.ย. 2563
รายงาน496สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน497บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน498บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน499สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน500สายไหมสายไหม บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน501ประเวศประเวศ บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน502บางนาบางนา บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน503สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน504ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน505ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 6 ก.ย. 2563
รายงาน506หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน507บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน508ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 ก.ย. 2563
รายงาน509ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 ก.ย. 2563
รายงาน510ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน511จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน512หนองจอกหนองจอก บก.น.3 6 ก.ย. 2563
รายงาน513บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน514สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน515คันนายาวคันนายาว บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน516สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน517ประเวศอุดมสุข บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน518บางนาบางนา บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน519ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน520ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ก.ย. 2563
รายงาน521บางแคเพชรเกษม บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน522ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน523หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน524บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน525บางพลัดบางพลัด บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน526ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน527จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน528คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน529คันนายาวโคกคราม บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน530บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน531สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน532สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน533สายไหมบางเขน บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน534ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน535บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน536หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน537บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน538ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 5 ก.ย. 2563
รายงาน539ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน540บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน541บางบอนทําข้าม บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน542คันนายาวบางชัน บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน543สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน544บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน545บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน546หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน547สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน548บางนาบางนา บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน549ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน550บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน551ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 ก.ย. 2563
รายงาน552บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน553สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน554ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน555สาทรยานนาวา บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน556บางแคหลักสอง บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน557สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน558ประเวศประเวศ บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน559ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน560ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 4 ก.ย. 2563
รายงาน561ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน562ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ก.ย. 2563
รายงาน563บางบอนบางบอน บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน564จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน565บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน566บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน567บางพลัดบางพลัด บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน568สายไหมสายไหม บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน569บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน570สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน571สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน572สายไหมสายไหม บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน573บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน574บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน575ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน576บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน577ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน578ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ก.ย. 2563
รายงาน579บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน580ประเวศอุดมสุข บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน581จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน582ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน583ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 3 ก.ย. 2563
รายงาน584บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน585บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน586บางพลัดบางพลัด บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน587ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน588บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน589สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน590ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน591สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน592ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน593ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน594บางรักบางรัก บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน595หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน596บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน597บางนาบางนา บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน598ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 ก.ย. 2563
รายงาน599บางแคหลักสอง บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน600บางแคหลักสอง บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน601ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน602ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน603พญาไทบางซื่อ บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน604บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน605บางซื่อเตาปูน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน606ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน607บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน608หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน609ประเวศประเวศ บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน610บางรักบางรัก บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน611ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน612ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน613ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน614ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน615สายไหมสายไหม บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน616บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน617หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 2 ก.ย. 2563
รายงาน618สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน619บางนาบางนา บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน620ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน621ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน622มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 2 ก.ย. 2563
รายงาน623ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน624ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน625ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน626พญาไทพญาไท บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน627บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน628บางเขนบางเขน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน629บางพลัดบางพลัด บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน630บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน631สาทรยานนาวา บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน632ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน633จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน634สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน635ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน636ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน637สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน638ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน639บางบอนแสมดำ บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน640บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน641ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน642บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน643ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน644บางเขนบางเขน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน645ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน646จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน647ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน648สวนหลวงประเวศ บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน649บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน650สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน651ประเวศประเวศ บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน652ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน653จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน654หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 1 ก.ย. 2563
รายงาน655บางแคหลักสอง บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน656บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน657ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน658บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน659บางพลัดบางพลัด บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน660หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน661สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน662ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 ก.ย. 2563
รายงาน663บางบอนทําข้าม บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน664บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน665ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน666ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 1 ก.ย. 2563
รายงาน667บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน668ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน669บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน670บางนาบางนา บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน671ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน672สายไหมคันนายาว บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน673สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน674บางรักบางรัก บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน675หนองจอกหนองจอก บก.น.3 1 ก.ย. 2563
รายงาน676ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 31 ส.ค. 2563
รายงาน677สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน678บางแคหลักสอง บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน679สวนหลวงประเวศ บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน680หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน681บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน682ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน683บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน684สายไหมบางเขน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน685บางพลัดบางพลัด บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน686ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 ส.ค. 2563
รายงาน687บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน688บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน689สาทรยานนาวา บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน690บางบอนบางบอน บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน691บางซื่อเตาปูน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน692ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน693บางนาบางนา บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน694ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 31 ส.ค. 2563
รายงาน695จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน696สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน697บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน698ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน699ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 31 ส.ค. 2563
รายงาน700บางรักบางรัก บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน701ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน702บางเขนบางเขน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน703ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน704บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน705บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน706ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน707ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน708ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน709บางบอนบางบอน บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน710ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน711บางนาบางนา บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน712จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน713หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน714ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน715บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน716สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน717ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน718สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน719ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 30 ส.ค. 2563
รายงาน720ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 ส.ค. 2563
รายงาน721บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน722บางแคหลักสอง บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน723ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน724สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน725ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน726สายไหมสายไหม บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน727ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ส.ค. 2563
รายงาน728บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน729บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน730บางพลัดบางพลัด บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน731สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน732ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน733บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน734บางแคเพชรเกษม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน735บางพลัดบางพลัด บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน736ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน737บางนาบางนา บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน738สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน739บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน740ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน741ประเวศประเวศ บก.น.4 29 ส.ค. 2563
รายงาน742ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 29 ส.ค. 2563
รายงาน743หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน744จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน745สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน746ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน747บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน748สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน749บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน750บางบอนทําข้าม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน751สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน752ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน753สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน754ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน755ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน756ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน757ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน758สายไหมสายไหม บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน759หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน760ประเวศอุดมสุข บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน761ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน762สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน763บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน764สาทรยานนาวา บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน765บางซื่อบางซื่อ บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน766บางนาบางนา บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน767บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน768ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน769จอมทองบางมด บก.น.8 28 ส.ค. 2563
รายงาน770ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน771ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน772ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน773บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน774ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน775ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน776คลองเตยคลองตัน บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน777ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน778หนองจอกหนองจอก บก.น.3 28 ส.ค. 2563
รายงาน779บางบอนแสมดำ บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน780สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน781ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน782บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน783บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน784สวนหลวงประเวศ บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน785ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน786ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 ส.ค. 2563
รายงาน787บางพลัดบางพลัด บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน788บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน789สายไหมบางเขน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน790จอมทองทําข้าม บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน791บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน792ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน793ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน794จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน795บางแคหลักสอง บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน796บางเขนบางเขน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน797บางแคหลักสอง บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน798คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน799ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน800หนองจอกหนองจอก บก.น.3 27 ส.ค. 2563
รายงาน801บางบอนบางบอน บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน802สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน803สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน804สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน805ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน806ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน807บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน808สายไหมคันนายาว บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน809สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน810ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน811ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน812ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน813พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน814จอมทองบางมด บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน815บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน816หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน817บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน818บางนาบางนา บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน819บางพลัดบางพลัด บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน820บางเขนบางเขน บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน821ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน822ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน823ประเวศประเวศ บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน824คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน825ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน826จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน827ราษฎร์บูรณะบางคอแหลม บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน828ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน829ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน830สายไหมสายไหม บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน831บางซื่อเตาปูน บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน832ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน833บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน834ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน835ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน836บางรักบางรัก บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน837จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน838บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน839บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน840บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน841ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน842บางพลัดบางพลัด บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน843บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน844ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน845สาทรยานนาวา บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน846คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน847ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน848สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน849จอมทองบางมด บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน850ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน851ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน852ราชเทวีพญาไท บก.น.1 26 ส.ค. 2563
รายงาน853ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน854สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน855บางเขนบางเขน บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน856พญาไทพญาไท บก.น.1 26 ส.ค. 2563
รายงาน857ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน858บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน859บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน860ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน861บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน862บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน863บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน864บางรักบางรัก บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน865จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน866สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน867บางนาบางนา บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน868บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน869ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน870ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน871บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน872จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน873มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 26 ส.ค. 2563
รายงาน874พญาไทบางซื่อ บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน875ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน876ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน877บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน878สวนหลวงประเวศ บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน879บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน880หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน881บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน882ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน883สายไหมสายไหม บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน884จอมทองบางมด บก.น.8 25 ส.ค. 2563
รายงาน885คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน886บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน887จตุจักรบางเขน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน888บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน889ราชเทวีพญาไท บก.น.1 25 ส.ค. 2563
รายงาน890บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน891บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน892บางแคหลักสอง บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน893บางพลัดบางพลัด บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน894ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน895ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน896สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน897บางเขนบางเขน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน898บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน899บางรักบางรัก บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน900บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน901ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน902ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน903คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน904ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน905บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน906จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน907บางบอนทําข้าม บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน908ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน909พญาไทบางซื่อ บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน910บางซื่อเตาปูน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน911ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน912บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน913ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน914ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 25 ส.ค. 2563
รายงาน915ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน916ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน917ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 25 ส.ค. 2563
รายงาน918สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน919บางนาบางนา บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน920สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน921ประเวศอุดมสุข บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน922สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน923บางรักบางรัก บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน924คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน925สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน926คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน927บางบอนแสมดำ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน928บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน929จอมทองบางมด บก.น.8 24 ส.ค. 2563
รายงาน930ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน931คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน932บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน933พระโขนงบางนา บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน934ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน935บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน936ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน937คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน938บางเขนบางเขน บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน939บางพลัดบางพลัด บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน940คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน941ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน942สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน943ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน944สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน945ประเวศประเวศ บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน946จอมทองทําข้าม บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน947ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน948คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน949ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน950สายไหมคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน951คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน952ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 24 ส.ค. 2563
รายงาน953จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน954ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน955ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน956คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน957ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน958บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน959บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน960คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน961ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน962บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน963ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน964คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน965บางแคเพชรเกษม บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน966บางนาบางนา บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน967บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน968สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน969บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน970จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน971สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน972บางพลัดบางพลัด บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน973จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน974บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน975ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน976พญาไทบางซื่อ บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน977ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ส.ค. 2563
รายงาน978ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน979ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน980สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน981บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน982บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน983ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน984บางแคหลักสอง บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน985บางบอนบางบอน บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน986บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน987ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ส.ค. 2563
รายงาน988สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน989ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน990บางนาบางนา บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน991ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน992ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 23 ส.ค. 2563
รายงาน993สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน994บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน995ประเวศอุดมสุข บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน996บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน997สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน998บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน999บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1000ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 ส.ค. 2563
รายงาน1001ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1002สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1003บางนาบางนา บก.น.5 22 ส.ค. 2563
รายงาน1004ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1005ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1006พญาไทพญาไท บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1007สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1008ประเวศประเวศ บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1009ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1010จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1011สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน1012บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1013จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1014บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1015สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน1016สายไหมคันนายาว บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1017ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1018บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ส.ค. 2563
รายงาน1019บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1020บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1021บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1022จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1023บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1024จอมทองทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1025สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1026บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1027ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1028สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1029สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1030ประเวศอุดมสุข บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1031สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1032ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1033บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1034ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ส.ค. 2563
รายงาน1035บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1036ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1037บางบอนทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1038พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1039บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1040บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1041บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1042ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 21 ส.ค. 2563
รายงาน1043สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1044หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1045ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1046บางนาบางนา บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1047ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1048จอมทองบางมด บก.น.8 21 ส.ค. 2563
รายงาน1049บางรักบางรัก บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1050ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1051บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1052บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1053ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1054คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1055ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1056พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1057ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1058ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1059บางบอนแสมดำ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1060บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1061บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1062บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1063สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1064คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1065จอมทองบางมด บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1066ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1067บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1068สาทรยานนาวา บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1069พญาไทพญาไท บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1070พระโขนงพระโขนง บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1071สวนหลวงประเวศ บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1072ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1073บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1074ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1075ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1076ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1077ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1078จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1079ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1080จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1081สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1082สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1083บางนาบางนา บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1084บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1085ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1086บางรักทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1087พญาไทบางซื่อ บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1088ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1089ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1090ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1091บางแคหลักสอง บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1092ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1093มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 20 ส.ค. 2563
รายงาน1094สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1095บางกะปิโชคชัย บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1096บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1097จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1098บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1099บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1100ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1101ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1102สายไหมสายไหม บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1103สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1104สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1105ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1106หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1107ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1108บางรักบางรัก บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1109ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 19 ส.ค. 2563
รายงาน1110บางขุนเทียนบางขุนเทียน บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1111บางบอนแสมดำ บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1112ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1113บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1114ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1115บางนาบางนา บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1116บางกะปิประเวศ บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1117บางแคเพชรเกษม บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1118บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1119ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1120ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1121สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1122ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1123ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1124พญาไทบางซื่อ บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1125จอมทองบางมด บก.น.8 19 ส.ค. 2563
รายงาน1126ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1127ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1128พระโขนงพระโขนง บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1129ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1130จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1131ประเวศอุดมสุข บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1132ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1133จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1134ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1135ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1136บางรักบางรัก บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1137ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1138ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1139สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1140ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1141ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1142ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1143บางแคหลักสอง บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1144บางขุนเทียนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1145พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1146สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1147บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1148จอมทองบางมด บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1149ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1150สายไหมสายไหม บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1151หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1152จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1153ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1154ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1155จตุจักรสุทธิสาร บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1156ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1157ประเวศประเวศ บก.น.4 18 ส.ค. 2563
รายงาน1158ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1159ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1160ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1161ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1162ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1163จอมทองทําข้าม บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1164บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1165ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1166คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 18 ส.ค. 2563
รายงาน1167สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1168พญาไทบางซื่อ บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1169บางนาบางนา บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1170ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1171บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1172ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1173บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1174พระโขนงบางนา บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1175ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1176บางกะปิโชคชัย บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1177บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1178ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1179บางกะปิประเวศ บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1180ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1181ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1182พญาไทบางซื่อ บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1183คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1184จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1185ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1186ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ส.ค. 2563
รายงาน1187ประเวศอุดมสุข บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1188คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1189บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1190บางนาบางนา บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1191ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ส.ค. 2563
รายงาน1192มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 17 ส.ค. 2563
รายงาน1193ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1194ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ส.ค. 2563
รายงาน1195คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1196หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1197คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1198สวนหลวงประเวศ บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1199ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1200ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1201สายไหมสายไหม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1202บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1203คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1204บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1205ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1206ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1207บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1208คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1209บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1210จอมทองบางมด บก.น.8 17 ส.ค. 2563
รายงาน1211พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1212จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1213ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1214คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1215หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1216บางบอนทําข้าม บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1217บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1218คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1219ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1220ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1221บางนาบางนา บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1222บางแคเพชรเกษม บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1223บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1224ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1225บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1226สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1227จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 16 ส.ค. 2563
รายงาน1228สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1229ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 16 ส.ค. 2563
รายงาน1230ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 16 ส.ค. 2563
รายงาน1231ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ส.ค. 2563
รายงาน1232ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 16 ส.ค. 2563
รายงาน1233บางกะปิประเวศ บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1234ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1235ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1236พญาไทพญาไท บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1237จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1238ประเวศประเวศ บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1239ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1240ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1241สายไหมสายไหม บก.น.2 16 ส.ค. 2563
รายงาน1242บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1243สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1244บางบอนแสมดำ บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1245บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1246สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1247บางแคหลักสอง บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1248ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1249ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1250บางกะปิประเวศ บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1251บางนาบางนา บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1252จอมทองทําข้าม บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1253ประเวศอุดมสุข บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1254ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1255บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1256สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1257บางบอนบางบอน บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1258สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1259บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1260ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1261ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1262พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1263บางกะปิโชคชัย บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1264ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1265ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1266บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1267ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1268จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1269สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1270ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1271สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1272ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 15 ส.ค. 2563
รายงาน1273สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1274ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 15 ส.ค. 2563
รายงาน1275บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1276สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1277ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1278ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1279ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1280บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1281ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1282ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1283บางนาบางนา บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1284ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1285ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1286ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1287จอมทองบางมด บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1288พระโขนงพระโขนง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1289บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1290ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1291ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 14 ส.ค. 2563
รายงาน1292บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1293สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1294ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1295ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1296สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1297สายไหมบางเขน บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1298จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1299มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 ส.ค. 2563
รายงาน1300สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1301ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1302ประเวศประเวศ บก.น.4 14 ส.ค. 2563
รายงาน1303ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1304ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1305ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1306บางแคหลักสอง บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1307ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1308หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1309บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1310ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1311หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1312บางกะปิประเวศ บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1313สาทรยานนาวา บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1314บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1315สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1316ดุสิตสามเบก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1317บางพลัดบางพลัด บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1318บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1319บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1320สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1321บางกะปิโชคชัย บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1322จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1323ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1324ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1325จอมทองบางมด บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1326ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1327ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1328ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 13 ส.ค. 2563
รายงาน1329พญาไทดินแดง บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1330บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1331ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1332ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1333บางแคหลักสอง บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1334บางนาบางนา บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1335บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1336บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1337สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1338บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1339สายไหมบางเขน บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1340ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1341สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1342ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1343ประเวศประเวศ บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1344สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1345ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1346ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1347ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1348บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1349พระโขนงพระโขนง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1350ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1351ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 12 ส.ค. 2563
รายงาน1352ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1353ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1354บางบอนแสมดำ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1355ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 12 ส.ค. 2563
รายงาน1356สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1357บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1358บางแคหลักสอง บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1359พญาไทพญาไท บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1360ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1361บางกะปิโชคชัย บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1362ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1363ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1364ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1365บางกะปิประเวศ บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1366ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1367บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1368สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1369บางนาบางนา บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1370ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1371บางกะปิโชคชัย บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1372ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1373บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1374จอมทองบางมด บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1375จอมทองทําข้าม บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1376ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 12 ส.ค. 2563
รายงาน1377สายไหมสายไหม บก.น.2 12 ส.ค. 2563
รายงาน1378จอมทองบางมด บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1379ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 12 ส.ค. 2563
รายงาน1380บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1381สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1382สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1383บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1384บางแคเพชรเกษม บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1385บางกะปิประเวศ บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1386ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1387ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1388บางนาบางนา บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1389บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1390ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1391ดุสิตดุสิต บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1392บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1393ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 11 ส.ค. 2563
รายงาน1394ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1395บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1396สายไหมสายไหม บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1397สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1398จอมทองบางมด บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1399ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1400ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1401พระโขนงพระโขนง บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1402พญาไทบางซื่อ บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1403บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1404สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1405บางบอนบางบอน บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1406ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1407บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1408คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1409ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1410ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1411ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1412ประเวศประเวศ บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1413บางกะปิโชคชัย บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1414ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1415ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1416บางกะปิโชคชัย บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1417สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1418ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1419ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1420ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1421พระโขนงบางนา บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1422ประเวศประเวศ บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1423คันนายาวบางชัน บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1424บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1425บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1426คันนายาวคันนายาว บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1427ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1428บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1429หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1430พญาไทพญาไท บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1431สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1432บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1433มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 10 ส.ค. 2563
รายงาน1434บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1435ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1436ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1437บางแคหลักสอง บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1438บางกะปิโชคชัย บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1439จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1440ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1441ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1442บางกะปิโชคชัย บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1443สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1444ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1445ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1446คันนายาวโคกคราม บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1447ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1448ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1449บางกะปิประเวศ บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1450บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1451พญาไทบางซื่อ บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1452บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1453สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1454หนองแขมหนองแขม บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1455บางนาบางนา บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1456ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1457บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1458บางพลัดบางพลัด บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1459ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1460ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1461ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1462บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1463บางแคหลักสอง บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1464ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 10 ส.ค. 2563
รายงาน1465สายไหมสายไหม บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1466ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1467สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1468จอมทองบางมด บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1469ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1470สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน1471ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1472ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1473ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1474บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1475บางกะปิประเวศ บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1476บางแคหลักสอง บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1477สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1478ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1479หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1480ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1481หนองแขมหนองแขม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1482ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ส.ค. 2563
รายงาน1483บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1484บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1485ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1486บางพลัดบางพลัด บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1487ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ส.ค. 2563
รายงาน1488ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน1489สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน1490ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1491ประเวศประเวศ บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1492บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1493บางบอนทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1494ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1495สายไหมสายไหม บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1496บางนาบางนา บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1497บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1498ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1499พญาไทบางซื่อ บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1500บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1501ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1502บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1503ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1504จอมทองทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1505สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1506บางกะปิโชคชัย บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1507ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1508ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1509ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 9 ส.ค. 2563
รายงาน1510บางกะปิโชคชัย บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1511บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน1512บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1513ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน1514สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน1515ประเวศอุดมสุข บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1516พญาไทพญาไท บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน1517บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1518ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน1519ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 8 ส.ค. 2563
รายงาน1520บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1521ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน1522ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 ส.ค. 2563
รายงาน1523สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน1524ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1525จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน1526สวนหลวงประเวศ บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1527ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1528ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1529บางบอนแสมดำ บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน1530บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1531ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน1532บางแคหลักสอง บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน1533ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 8 ส.ค. 2563
รายงาน1534สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน1535ประเวศอุดมสุข บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1536ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน1537ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน1538ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน1539บางพลัดบางพลัด บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1540บางกะปิประเวศ บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1541หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน1542สายไหมสายไหม บก.น.2 8 ส.ค. 2563
รายงาน1543บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน1544สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน1545ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน1546บางนาบางนา บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน1547บางแคหลักสอง บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1548ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1549สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1550หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1551ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1552ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน1553ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน1554ประเวศประเวศ บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน1555สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน1556ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน1557บางกะปิโชคชัย บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน1558บางนาบางนา บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1559บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน1560บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1561ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน1562ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน1563บางบอนบางบอน บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1564สายไหมสายไหม บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1565บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1566ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1567ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน1568สายไหมคันนายาว บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1569ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1570บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1571ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1572บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1573สาทรยานนาวา บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน1574จอมทองบางมด บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน1575พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1576พระโขนงพระโขนง บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1577ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน1578หนองแขมหนองแขม บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1579มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน1580ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน1581สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน1582ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1583บางกะปิประเวศ บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน1584สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1585บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1586บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน1587หนองจอกหนองจอก บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน1588บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1589ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1590บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1591ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน1592ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน1593จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1594หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน1595สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน1596จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน1597บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1598ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1599จอมทองบางมด บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน1600พระโขนงพระโขนง บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1601บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1602บางแคเพชรเกษม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1603ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1604สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน1605ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1606ดุสิตดุสิต บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1607พญาไทพญาไท บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1608หนองแขมหนองแขม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1609ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1610สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1611หนองจอกล าหิน บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน1612ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน1613ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1614บางกะปิโชคชัย บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน1615ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1616มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน1617ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1618บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน1619จอมทองทําข้าม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1620ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน1621ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน1622ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1623บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1624หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1625ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน1626ดุสิตสามเบก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1627พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน1628ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน1629สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน1630บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1631ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน1632ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1633สาทรยานนาวา บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน1634บางนาบางนา บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน1635หนองจอกหนองจอก บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน1636ประเวศอุดมสุข บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน1637บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน1638สายไหมคันนายาว บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน1639ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน1640บางกะปิประเวศ บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน1641หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน1642ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน1643บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน1644บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1645จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1646ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1647ดุสิตสามเบก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1648บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1649หนองแขมหนองแขม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1650ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1651ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1652ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1653ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1654บางพลัดบางพลัด บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1655บางบอนทําข้าม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1656ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1657บางกะปิโชคชัย บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1658มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน1659บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1660สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน1661บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1662ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน1663สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1664บางรักทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1665ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1666จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1667บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1668คันนายาวบางชัน บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1669สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1670หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1671บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1672ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1673สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1674หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1675ประเวศประเวศ บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1676จอมทองบางมด บก.น.8 5 ส.ค. 2563
รายงาน1677ดุสิตนางเลิ้ง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1678พระโขนงบางนา บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1679ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1680บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1681บางนาบางนา บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน1682ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1683ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1684ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1685ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 5 ส.ค. 2563
รายงาน1686สายไหมสายไหม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1687ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน1688บางกะปิประเวศ บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1689สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน1690บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1691คลองสามวานิมิตรใหมํ บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน1692บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1693บางแคหลักสอง บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน1694ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน1695บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1696พญาไทบางซื่อ บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน1697ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน1698บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน1699สาทรยานนาวา บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน1700หนองจอกหนองจอก บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน1701ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน1702ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน1703ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1704บางแคหลักสอง บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1705บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1706ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน1707จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1708สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1709จอมทองบางมด บก.น.8 4 ส.ค. 2563
รายงาน1710บางกะปิประเวศ บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1711หนองแขมหนองแขม บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1712พระโขนงพระโขนง บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1713บางบอนแสมดำ บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1714บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1715ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน1716ดุสิตเตาปูน บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1717สายไหมสายไหม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1718ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1719สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน1720ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1721จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1722หนองจอกล าหิน บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน1723ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1724บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1725ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1726บางนาบางนา บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1727คันนายาวคันนายาว บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1728ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน1729พญาไทพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน1730ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 ส.ค. 2563
รายงาน1731ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน1732บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1733บางกะปิโชคชัย บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1734หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน1735สวนหลวงประเวศ บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1736สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1737บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1738ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1739ประเวศอุดมสุข บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน1740สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน1741ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน1742ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1743บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1744บางรักยานนาวา บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน1745บางพลัดบางพลัด บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน1746คันนายาวโคกคราม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน1747บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน1748สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน1749ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 ส.ค. 2563
รายงาน1750คันนายาวบางชัน บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1751บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1752ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1753จอมทองบางมด บก.น.8 3 ส.ค. 2563
รายงาน1754บางกะปิโชคชัย บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1755คันนายาวบางชัน บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1756ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน1757บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1758ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1759คันนายาวโคกคราม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1760หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1761ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1762ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1763ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1764บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1765ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน1766บางรักบางรัก บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน1767หนองจอกหนองจอก บก.น.3 3 ส.ค. 2563
รายงาน1768สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน1769บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1770หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1771บางพลัดบางพลัด บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1772บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1773ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 3 ส.ค. 2563
รายงาน1774คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1775บางนาบางนา บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1776คันนายาวคันนายาว บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1777ประเวศประเวศ บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1778สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1779จอมทองทําข้าม บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1780คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1781บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1782พระโขนงบางนา บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1783ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1784คันนายาวคันนายาว บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1785ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1786ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน1787สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน1788จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1789พญาไทบางซื่อ บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1790บางกะปิประเวศ บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1791หนองแขมหนองแขม บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1792สายไหมสายไหม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1793ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน1794ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน1795บางแคหลักสอง บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1796บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน1797บางบอนบางบอน บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน1798ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1799บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน1800คันนายาวโคกคราม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน1801ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 2 ส.ค. 2563
รายงาน1802สาทรยานนาวา บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน1803สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน1804บางนาบางนา บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1805บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน1806ประเวศประเวศ บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน1807สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน1808ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน1809ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1810จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน1811บางกะปิประเวศ บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน1812ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน1813หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน1814บางนาบางนา บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1815ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน1816ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน1817บางแคหลักสอง บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน1818ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน1819บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน1820สายไหมสายไหม บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน1821ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน1822บางกะปิโชคชัย บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน1823ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน1824บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1825คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1826ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน1827ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน1828พญาไทพญาไท บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน1829หนองแขมหนองแขม บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน1830บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน1831ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน1832สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน1833ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน1834ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน1835สายไหมสายไหม บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน1836ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน1837ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน1838สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน1839บางกะปิโชคชัย บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1840ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน1841บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน1842พญาไทบางซื่อ บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน1843บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1844หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน1845ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน1846สาทรยานนาวา บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน1847สวนหลวงประเวศ บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1848ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน1849ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 1 ส.ค. 2563
รายงาน1850สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน1851บางนาบางนา บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน1852บางบอนทําข้าม บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน1853ประเวศอุดมสุข บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1854สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน1855ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน1856สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน1857จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน1858ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน1859บางกะปิประเวศ บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1860ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน1861ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน1862ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน1863ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน1864บางแคหลักสอง บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน1865หนองแขมหนองแขม บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน1866บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน1867สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1868วัฒนาคลองตัน บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1869บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1870ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 31 ก.ค. 2563
รายงาน1871วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1872หนองแขมหนองแขม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1873คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1874จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1875ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน1876ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1877พระโขนงพระโขนง บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1878ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน1879ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1880ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1881ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1882สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน1883จอมทองทําข้าม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1884บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1885ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 31 ก.ค. 2563
รายงาน1886วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1887บางกะปิประเวศ บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1888บางพลัดบางพลัด บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1889ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1890วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1891บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1892คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1893คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1894ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน1895ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1896หนองจอกหนองจอก บก.น.3 31 ก.ค. 2563
รายงาน1897สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1898บางนาบางนา บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1899บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1900วัฒนาลุมพินี บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1901หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1902บางแคเพชรเกษม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1903หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1904บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1905ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน1906ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1907พระโขนงพระโขนง บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1908บางบอนทําข้าม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน1909บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1910สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน1911สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน1912ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1913บางกะปิโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1914จอมทองบางมด บก.น.8 31 ก.ค. 2563
รายงาน1915บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน1916ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1917วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1918บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1919ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน1920วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน1921บางรักยานนาวา บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน1922สายไหมสายไหม บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1923พญาไทบางซื่อ บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน1924สวนหลวงประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1925สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1926บางนาบางนา บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1927สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1928ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1929ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1930ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 ก.ค. 2563
รายงาน1931ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1932ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน1933หนองแขมหนองแขม บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1934วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1935บางพลัดบางพลัด บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1936สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1937ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1938พระโขนงพระโขนง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1939สายไหมสายไหม บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1940พญาไทบางซื่อ บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1941บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1942บางกะปิประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1943ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1944จอมทองบางมด บก.น.8 30 ก.ค. 2563
รายงาน1945บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1946บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1947วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1948ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1949บางรักบางรัก บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1950ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1951ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1952ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1953วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1954ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1955สาทรยานนาวา บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1956ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1957บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1958บางขุนเทียนเทียนทะเล บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1959บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1960ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน1961ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1962หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1963คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน1964จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1965คลองเตยคลองตัน บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1966บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน1967หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1968หนองจอกหนองจอก บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน1969บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1970ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1971สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน1972บางกะปิโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1973คันนายาวโคกคราม บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1974พญาไทพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน1975ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1976บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1977คันนายาวคันนายาว บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน1978จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1979บางแคหลักสอง บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน1980ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน1981คันนายาวบางชัน บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1982ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน1983วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน1984ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน1985หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน1986ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน1987วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน1988สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน1989บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน1990บางพลัดบางพลัด บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน1991บางกะปิโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน1992วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน1993วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน1994วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน1995ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน1996คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน1997ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 29 ก.ค. 2563
รายงาน1998หนองแขมหนองแขม บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน1999สายไหมสายไหม บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2000สาทรยานนาวา บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2001ประเวศอุดมสุข บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2002บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2003คันนายาวโคกคราม บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2004ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2005บางกะปิประเวศ บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2006บางนาบางนา บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2007ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2008ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2009ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2010จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2011คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2012วัฒนาลุมพินี บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2013จอมทองบางมด บก.น.8 29 ก.ค. 2563
รายงาน2014จตุจักรสุทธิสาร บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2015บางแคหลักสอง บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2016จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2017วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2018สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2019ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2020พญาไทดินแดง บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2021วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2022สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2023บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2024คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2025ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2026บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2027วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2028บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2029ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2030วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2031บางเขนบางเขน บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2032วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2033วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2034ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2035หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2036วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2037ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2038สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2039คันนายาวบางชัน บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2040จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2041คันนายาวคันนายาว บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2042พระโขนงพระโขนง บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2043ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2044ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2045ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2046บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2047วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2048บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2049หนองจอกล าหิน บก.น.3 29 ก.ค. 2563
รายงาน2050บางบอนบางบอน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2051บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2052พญาไทบางซื่อ บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2053วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2054ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 29 ก.ค. 2563
รายงาน2055สวนหลวงประเวศ บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2056บางรักบางรัก บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2057หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2058สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2059ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2060ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2061บางบอนแสมดำ บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2062ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2063บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2064สาทรยานนาวา บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2065หนองแขมหนองแขม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2066คลองเตยลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2067ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2068บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2069วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2070ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 ก.ค. 2563
รายงาน2071วัฒนาลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2072บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2073บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2074ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2075พระโขนงพระโขนง บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2076ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 28 ก.ค. 2563
รายงาน2077บางพลัดบางพลัด บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2078บางแคหลักสอง บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2079สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2080ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2081พญาไทพญาไท บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2082บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2083บางกะปิโชคชัย บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2084ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2085สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2086ประเวศอุดมสุข บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2087จอมทองทําข้าม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2088สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2089ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2090บางกะปิประเวศ บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2091วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2092บางนาบางนา บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2093ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2094ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2095ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2096บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2097วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2098สายไหมสายไหม บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2099จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2100จอมทองบางมด บก.น.8 28 ก.ค. 2563
รายงาน2101บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2102บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2103บางนาบางนา บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2104พระโขนงบางนา บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2105ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 27 ก.ค. 2563
รายงาน2106บางแคหลักสอง บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2107บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2108สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2109ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2110ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 ก.ค. 2563
รายงาน2111บางกะปิโชคชัย บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2112จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2113ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 ก.ค. 2563
รายงาน2114จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2115ประเวศประเวศ บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2116ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2117บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2118ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2119ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2120บางกะปิประเวศ บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2121บางพลัดบางพลัด บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2122สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2123หนองแขมหนองแขม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2124วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2125วัฒนาลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2126วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2127บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2128บางบอนทําข้าม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2129คลองเตยลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2130พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2131สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2132ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2133บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2134บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2135ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2136จอมทองบางมด บก.น.8 27 ก.ค. 2563
รายงาน2137บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2138ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2139สายไหมสายไหม บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2140หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2141วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2142วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2143ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2144วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2145จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2146วัฒนาคลองตัน บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2147วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2148ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2149สาทรยานนาวา บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2150บางนาบางนา บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2151ราชเทวีพญาไท บก.น.1 26 ก.ค. 2563
รายงาน2152สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2153ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2154บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2155บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2156บางกะปิโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2157พญาไทพญาไท บก.น.1 26 ก.ค. 2563
รายงาน2158สวนหลวงประเวศ บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2159บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2160ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2161หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2162บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2163บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2164คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2165จอมทองบางมด บก.น.8 26 ก.ค. 2563
รายงาน2166วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2167บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2168วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2169ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 26 ก.ค. 2563
รายงาน2170ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2171ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2172ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2173ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2174บางกะปิโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2175สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2176พญาไทบางซื่อ บก.น.2 26 ก.ค. 2563
รายงาน2177ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2178บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2179สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2180สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ก.ค. 2563
รายงาน2181ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 26 ก.ค. 2563
รายงาน2182ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2183หนองแขมหนองแขม บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2184บางกะปิประเวศ บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2185บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2186ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2187บางพลัดบางพลัด บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2188บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2189วัฒนาลุมพินี บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2190บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2191บางบอนบางบอน บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2192บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2193บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2194สาทรยานนาวา บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2195วัฒนาลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2196จอมทองทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2197บางนาบางนา บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2198ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2199สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2200คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2201บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2202ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2203พญาไทบางซื่อ บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2204บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2205หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2206บางกะปิประเวศ บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2207วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2208ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2209วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2210ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2211บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2212ประเวศประเวศ บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2213วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2214ราษฎร์บูรณะบางคอแหลม บก.น.8 25 ก.ค. 2563
รายงาน2215บางพลัดบางพลัด บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2216สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2217สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2218จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2219จอมทองบางมด บก.น.8 25 ก.ค. 2563
รายงาน2220ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2221ราชเทวีพญาไท บก.น.1 25 ก.ค. 2563
รายงาน2222ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2223บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2224บางกะปิโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2225บางแคหลักสอง บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2226สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2227สายไหมสายไหม บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2228ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 25 ก.ค. 2563
รายงาน2229ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2230ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2231บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2232หนองแขมหนองแขม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2233วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2234ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2235วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2236วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2237บางนาบางนา บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2238ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2239บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2240จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2241สาทรยานนาวา บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2242ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2243บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2244สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2245คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2246จอมทองบางมด บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2247พระโขนงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2248พญาไทพญาไท บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2249หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2250บางแคหลักสอง บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2251สายไหมสายไหม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2252ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2253วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2254ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2255หนองแขมหนองแขม บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2256คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2257บางบอนแสมดำ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2258ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2259วัฒนาลุมพินี บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2260สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2261คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2262ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2263บางกะปิโชคชัย บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2264บางรักบางรัก บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2265ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2266ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2267วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2268บางกะปิประเวศ บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2269พระโขนงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2270วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2271บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2272บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2273คลองสานปากคลองสาน บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2274บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2275บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2276บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2277มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2278บางพลัดบางพลัด บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2279พญาไทบางซื่อ บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2280จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2281ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2282บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2283ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2284บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2285หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2286บางเขนบางเขน บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2287ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2288สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2289คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2290ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2291ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2292ประเวศอุดมสุข บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2293คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2294คลองเตยพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2295ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2296สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2297บางนาบางนา บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2298สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2299สะพานสูงประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2300พระโขนงอุดมสุข บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2301วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2302สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2303คันนายาวบางชัน บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2304ประเวศประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2305ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2306บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2307บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2308ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2309คันนายาวคันนายาว บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2310วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2311ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2312บางกะปิประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2313คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2314คลองสานสมเด็จเจ้าพระยา บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2315บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2316จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2317พญาไทบางซื่อ บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2318วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2319ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2320บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2321ทุ่งครุราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2322บางซื่อบางซื่อ บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2323ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2324บางเขนบางเขน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2325สายไหมบางเขน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2326มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2327บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2328บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2329ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2330บางบอนทําข้าม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2331หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2332หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2333บางพลัดบางพลัด บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2334สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2335สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2336คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2337ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2338ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2339วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2340สาทรยานนาวา บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2341คันนายาวโคกคราม บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2342ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2343บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2344ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2345บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2346สะพานสูงบางชัน บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2347บางกะปิโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2348ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2349จอมทองบางมด บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2350หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2351บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2352พญาไทพญาไท บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2353ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2354บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2355จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2356คลองเตยคลองตัน บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2357ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2358พระโขนงพระโขนง บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2359บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2360ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2361ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2362ทุ่งครุทุ่งครุ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2363บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2364ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2365ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2366หนองแขมหนองแขม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2367บางแคเพชรเกษม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2368ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2369บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2370บางรักยานนาวา บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2371สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2372ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2373ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2374บางเขนบางเขน บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2375จอมทองทําข้าม บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2376วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2377หนองแขมหนองแขม บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2378ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2379พญาไทพญาไท บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2380ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2381ประเวศประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2382วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2383บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2384ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2385สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2386บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2387บางกะปิโชคชัย บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2388สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2389บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2390คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2391ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2392คันนายาวโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2393มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 22 ก.ค. 2563
รายงาน2394บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2395หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2396ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2397ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2398ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2399บางนาบางนา บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2400บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2401ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2402บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2403คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2404ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2405ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2406หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2407สวนหลวงประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2408ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2409พระโขนงพระโขนง บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2410จอมทองบางมด บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2411วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2412พญาไทบางซื่อ บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2413วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2414บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2415สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2416จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2417วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2418ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2419สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2420บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2421ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2422บางกะปิประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2423คันนายาวบางชัน บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2424บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2425บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2426บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2427บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2428คันนายาวคันนายาว บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2429บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2430ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2431ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 22 ก.ค. 2563
รายงาน2432สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2433คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2434บางบอนบางบอน บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2435ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2436บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2437บางนาบางนา บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2438คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2439บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2440บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2441พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2442คันนายาวโคกคราม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2443หนองแขมหนองแขม บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2444พระโขนงพระโขนง บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2445ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2446สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2447ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2448สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2449ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2450ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2451สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2452ประเวศอุดมสุข บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2453ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2454คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2455บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2456ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2457บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2458ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2459จอมทองบางมด บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2460บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2461ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2462ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 21 ก.ค. 2563
รายงาน2463บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2464บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2465หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2466ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2467ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2468คันนายาวบางชัน บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2469หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2470บางเขนบางเขน บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2471ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2472พญาไทพญาไท บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2473คันนายาวคันนายาว บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2474สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2475ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2476สาทรยานนาวา บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2477สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2478ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2479วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2480ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2481สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2482ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2483บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2484บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2485จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2486บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2487สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2488ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2489มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน2490สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน2491ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2492บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน2493ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2494บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2495หนองแขมหนองแขม บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2496บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2497ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2498พญาไทบางซื่อ บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2499บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2500ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน2501ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน2502ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2503สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2504บางนาบางนา บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2505ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน2506บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2507จอมทองบางมด บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน2508คันนายาวบางชัน บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน2509สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2510จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2511คันนายาวโคกคราม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2512ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน2513จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2514หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2515หนองจอกลำผักชี บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน2516สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2517ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2518หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2519สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน2520บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน2521ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน2522พญาไทพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน2523ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน2524ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2525บางเขนคันนายาว บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2526บางขุนเทียนเทียนทะเล บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2527บางบอนแสมดำ บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2528สาทรยานนาวา บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน2529ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน2530สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2531บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2532คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน2533ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2534บางพลัดบางพลัด บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2535จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน2536ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน2537บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน2538พระโขนงพระโขนง บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน2539ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน2540คันนายาวคันนายาว บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน2541บางแคหลักสอง บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2542สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2543จอมทองบางมด บก.น.8 19 ก.ค. 2563
รายงาน2544พญาไทบางซื่อ บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน2545บางนาบางนา บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2546ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2547ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน2548สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน2549ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน2550ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ค. 2563
รายงาน2551วัฒนาลุมพินี บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2552คันนายาวบางชัน บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน2553บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2554คันนายาวคันนายาว บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน2555ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 19 ก.ค. 2563
รายงาน2556ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2557ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน2558หนองแขมหนองแขม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2559ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 19 ก.ค. 2563
รายงาน2560ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2561สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2562บางบอนทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2563บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2564จอมทองทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2565บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2566ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน2567สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน2568ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2569บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2570สวนหลวงประเวศ บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน2571คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน2572บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2573คันนายาวโคกคราม บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน2574บางพลัดบางพลัด บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2575ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2576หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน2577ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน2578สาทรยานนาวา บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน2579ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2580ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 18 ก.ค. 2563
รายงาน2581จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2582ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน2583ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน2584คันนายาวคันนายาว บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน2585สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน2586วัฒนาลุมพินี บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2587ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2588คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน2589ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 ก.ค. 2563
รายงาน2590สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน2591บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2592หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2593บางแคหลักสอง บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2594คันนายาวบางชัน บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน2595ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2596บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2597บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2598ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน2599ประเวศอุดมสุข บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน2600บางพลัดบางพลัด บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2601สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2602คันนายาวโคกคราม บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน2603ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2604ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2605สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2606ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2607คันนายาวบางชัน บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน2608สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน2609บางนาบางนา บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน2610บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2611พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ก.ค. 2563
รายงาน2612หนองแขมหนองแขม บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน2613ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2614คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน2615บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน2616ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ก.ค. 2563
รายงาน2617จอมทองบางมด บก.น.8 18 ก.ค. 2563
รายงาน2618หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2619หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2620จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2621บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2622ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2623หนองจอกลำผักชี บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2624วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2625บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2626ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2627ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2628สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน2629ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2630ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2631คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2632คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน2633สายไหมบางเขน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2634พญาไทดินแดง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน2635ประเวศประเวศ บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน2636คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2637ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2638ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2639ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2640ทุ่งครุทุ่งครุ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2641หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2642พญาไทดินแดง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน2643สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2644บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2645ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน2646หนองแขมหนองแขม บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2647มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2648สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2649ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2650บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2651หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2652สาทรยานนาวา บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน2653ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน2654หนองจอกล าหิน บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2655ทุ่งครุราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2656บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2657บางซื่อเตาปูน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2658บางนาบางนา บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2659หนองจอกหนองจอก บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2660สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน2661ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน2662ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2663ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน2664พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2665คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน2666ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน2667บางเขนบางเขน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2668จอมทองบางมด บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2669คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2670ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2671คลองเตยพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2672พญาไทบางซื่อ บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2673พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2674บางบอนบางบอน บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2675บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2676จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน2677บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน2678บางพลัดบางพลัด บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน2679พญาไทพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน2680ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2681ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน2682สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน2683สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2684บางกะปิโชคชัย บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน2685สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน2686บางกะปิประเวศ บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน2687ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน2688จอมทองบางมด บก.น.8 16 ก.ค. 2563
รายงาน2689หนองจอกหนองจอก บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2690พญาไทบางซื่อ บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2691หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2692มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2693สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2694ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2695หนองจอกลำผักชี บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2696หนองแขมหนองแขม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2697บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2698พญาไทพญาไท บก.น.1 16 ก.ค. 2563
รายงาน2699ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2700บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2701คลองเตยคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2702ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2703บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2704จอมทองทําข้าม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2705บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2706หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2707สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2708วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2709บางบอนแสมดำ บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2710บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2711ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2712สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน2713บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน2714หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2715มีนบุรีฉลองกรุง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2716บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน2717พญาไทดินแดง บก.น.1 16 ก.ค. 2563
รายงาน2718ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2719หนองจอกล าหิน บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2720หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2721ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2722ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ก.ค. 2563
รายงาน2723ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน2724สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2725บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2726พระโขนงพระโขนง บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2727บางนาบางนา บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน2728จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2729บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน2730หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2731หนองแขมหนองแขม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2732บางรักบางรัก บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน2733สาทรยานนาวา บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน2734ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2735ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน2736บางแคหลักสอง บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน2737ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน2738สวนหลวงประเวศ บก.น.4 15 ก.ค. 2563
รายงาน2739ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน2740สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน2741สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน2742หนองแขมหนองแขม บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน2743ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน2744บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน2745หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน2746ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 15 ก.ค. 2563
รายงาน2747พระโขนงพระโขนง บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน2748ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน2749มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 15 ก.ค. 2563
รายงาน2750สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน2751สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน2752หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน2753สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ก.ค. 2563
รายงาน2754สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน2755คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน2756พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ก.ค. 2563
รายงาน2757ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 15 ก.ค. 2563
รายงาน2758สาทรยานนาวา บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน2759สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน2760หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน2761หนองแขมหนองแขม บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน2762สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน2763สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน2764คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน2765ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน2766ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน2767สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน2768วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน2769สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน2770มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 ก.ค. 2563
รายงาน2771บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน2772สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน2773ดุสิตสามเบก.น.1 13 ก.ค. 2563
รายงาน2774ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 13 ก.ค. 2563
รายงาน2775วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 13 ก.ค. 2563
รายงาน2776ดุสิตดุสิต บก.น.1 13 ก.ค. 2563
รายงาน2777ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน2778ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน2779วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 10 ก.ค. 2563
รายงาน2780ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 ก.ค. 2563
รายงาน2781ดุสิตสามเบก.น.1 9 ก.ค. 2563
รายงาน2782จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน2783จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน2784จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน2785จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน2786จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน2787ดุสิตดุสิต บก.น.1 3 ก.ค. 2563
รายงาน2788คลองสานบุปผาราม บก.น.8 3 ก.ค. 2563
รายงาน2789วัฒนาลุมพินี บก.น.5 3 ก.ค. 2563
รายงาน2790หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ก.ค. 2563
รายงาน2791วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 3 ก.ค. 2563
รายงาน2792วัฒนาคลองตัน บก.น.5 2 ก.ค. 2563
รายงาน2793ดุสิตสามเบก.น.1 2 ก.ค. 2563
รายงาน2794วัฒนาคลองตัน บก.น.5 2 ก.ค. 2563
รายงาน2795คลองสานปากคลองสาน บก.น.8 1 ก.ค. 2563
รายงาน2796พระนครนางเลิ้ง บก.น.1 1 ก.ค. 2563