ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน2พระโขนงพระโขนง บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน3สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน4สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน5ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน6บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน7สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน8ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน9มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 15 ก.ค. 2563
รายงาน10สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน11พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ก.ค. 2563
รายงาน12ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 15 ก.ค. 2563
รายงาน13สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน14สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน15สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน16หนองแขมหนองค๎างพลู บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน17บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน18มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 ก.ค. 2563
รายงาน19สาทรยานนาวา บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน20คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน21ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน22สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน23ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน24สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน25สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน26หนองแขมหนองแขม บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน27สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน28ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 13 ก.ค. 2563
รายงาน29ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน30ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน31ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 ก.ค. 2563
รายงาน32พระนครนางเลิ้ง บก.น.1 1 ก.ค. 2563