ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1พญาไทดินแดง บก.น.1 16 เม.ย. 2564
รายงาน2มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 16 เม.ย. 2564
รายงาน3พญาไทพญาไท บก.น.1 16 เม.ย. 2564
รายงาน4พญาไทบางซื่อ บก.น.2 16 เม.ย. 2564
รายงาน5คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 16 เม.ย. 2564
รายงาน6พญาไทพญาไท บก.น.1 15 เม.ย. 2564
รายงาน7พญาไทดินแดง บก.น.1 15 เม.ย. 2564
รายงาน8ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 เม.ย. 2564
รายงาน9ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 เม.ย. 2564
รายงาน10มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 15 เม.ย. 2564
รายงาน11ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 เม.ย. 2564
รายงาน12พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 เม.ย. 2564
รายงาน13ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 เม.ย. 2564
รายงาน14ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 เม.ย. 2564
รายงาน15ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 เม.ย. 2564
รายงาน16พญาไทบางซื่อ บก.น.2 14 เม.ย. 2564
รายงาน17พญาไทพญาไท บก.น.1 14 เม.ย. 2564
รายงาน18พญาไทดินแดง บก.น.1 14 เม.ย. 2564
รายงาน19มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 เม.ย. 2564
รายงาน20พญาไทพญาไท บก.น.1 13 เม.ย. 2564
รายงาน21พญาไทบางซื่อ บก.น.2 13 เม.ย. 2564
รายงาน22มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 13 เม.ย. 2564
รายงาน23ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 เม.ย. 2564
รายงาน24พญาไทดินแดง บก.น.1 13 เม.ย. 2564
รายงาน25ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 เม.ย. 2564
รายงาน26พญาไทดินแดง บก.น.1 12 เม.ย. 2564
รายงาน27พญาไทพญาไท บก.น.1 12 เม.ย. 2564
รายงาน28พญาไทบางซื่อ บก.น.2 12 เม.ย. 2564
รายงาน29มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 12 เม.ย. 2564
รายงาน30บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 11 เม.ย. 2564
รายงาน31พญาไทพญาไท บก.น.1 11 เม.ย. 2564
รายงาน32ประเวศประเวศ บก.น.4 11 เม.ย. 2564
รายงาน33มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 11 เม.ย. 2564
รายงาน34ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 เม.ย. 2564
รายงาน35พญาไทบางซื่อ บก.น.2 11 เม.ย. 2564
รายงาน36ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 เม.ย. 2564
รายงาน37บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 10 เม.ย. 2564
รายงาน38พญาไทพญาไท บก.น.1 10 เม.ย. 2564
รายงาน39คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 10 เม.ย. 2564
รายงาน40บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 10 เม.ย. 2564
รายงาน41พญาไทบางซื่อ บก.น.2 10 เม.ย. 2564
รายงาน42มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 10 เม.ย. 2564
รายงาน43มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 9 เม.ย. 2564
รายงาน44ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 เม.ย. 2564
รายงาน45พญาไทบางซื่อ บก.น.2 9 เม.ย. 2564
รายงาน46บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 8 เม.ย. 2564
รายงาน47บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 8 เม.ย. 2564
รายงาน48พญาไทดินแดง บก.น.1 8 เม.ย. 2564
รายงาน49พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 เม.ย. 2564
รายงาน50ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 เม.ย. 2564