ลำดับสำนักงานเขตสถานีตำรวจวันที่
รายงาน1ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ต.ค. 2563
รายงาน2ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ต.ค. 2563
รายงาน3บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 20 ต.ค. 2563
รายงาน4ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 20 ต.ค. 2563
รายงาน5ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ต.ค. 2563
รายงาน6สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 19 ต.ค. 2563
รายงาน7ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 19 ต.ค. 2563
รายงาน8บางเขนบางเขน บก.น.2 19 ต.ค. 2563
รายงาน9ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 19 ต.ค. 2563
รายงาน10บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 19 ต.ค. 2563
รายงาน11หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 19 ต.ค. 2563
รายงาน12ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ต.ค. 2563
รายงาน13ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ต.ค. 2563
รายงาน14บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 19 ต.ค. 2563
รายงาน15ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 19 ต.ค. 2563
รายงาน16ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ต.ค. 2563
รายงาน17ประเวศพระโขนง บก.น.5 19 ต.ค. 2563
รายงาน18สายไหมสายไหม บก.น.2 19 ต.ค. 2563
รายงาน19บางบอนแสมดำ บก.น.9 19 ต.ค. 2563
รายงาน20สายไหมสายไหม บก.น.2 18 ต.ค. 2563
รายงาน21บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 18 ต.ค. 2563
รายงาน22ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 18 ต.ค. 2563
รายงาน23บางพลัดบางพลัด บก.น.7 18 ต.ค. 2563
รายงาน24ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ต.ค. 2563
รายงาน25ประเวศประเวศ บก.น.4 18 ต.ค. 2563
รายงาน26บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ต.ค. 2563
รายงาน27ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ต.ค. 2563
รายงาน28บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 18 ต.ค. 2563
รายงาน29สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 18 ต.ค. 2563
รายงาน30สายไหมสายไหม บก.น.2 17 ต.ค. 2563
รายงาน31บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 17 ต.ค. 2563
รายงาน32สวนหลวงประเวศ บก.น.4 17 ต.ค. 2563
รายงาน33ปทุมวันบางรัก บก.น.6 17 ต.ค. 2563
รายงาน34ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ต.ค. 2563
รายงาน35บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 17 ต.ค. 2563
รายงาน36ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ต.ค. 2563
รายงาน37บางพลัดบางพลัด บก.น.7 17 ต.ค. 2563
รายงาน38ประเวศอุดมสุข บก.น.4 17 ต.ค. 2563
รายงาน39บางบอนบางบอน บก.น.9 17 ต.ค. 2563
รายงาน40บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน41บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน42สายไหมคันนายาว บก.น.2 16 ต.ค. 2563
รายงาน43บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน44บางเขนคันนายาว บก.น.2 16 ต.ค. 2563
รายงาน45ประเวศประเวศ บก.น.4 16 ต.ค. 2563
รายงาน46ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน47ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 16 ต.ค. 2563
รายงาน48ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 ต.ค. 2563
รายงาน49สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 16 ต.ค. 2563
รายงาน50บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน51หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ต.ค. 2563
รายงาน52บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ต.ค. 2563
รายงาน53ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 16 ต.ค. 2563
รายงาน54ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ต.ค. 2563
รายงาน55บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 16 ต.ค. 2563
รายงาน56บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 15 ต.ค. 2563
รายงาน57บางพลัดบางพลัด บก.น.7 15 ต.ค. 2563
รายงาน58บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ต.ค. 2563
รายงาน59หนองจอกหนองจอก บก.น.3 15 ต.ค. 2563
รายงาน60ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 ต.ค. 2563
รายงาน61ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 15 ต.ค. 2563
รายงาน62สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ต.ค. 2563
รายงาน63ประเวศอุดมสุข บก.น.4 15 ต.ค. 2563
รายงาน64สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ต.ค. 2563
รายงาน65บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 15 ต.ค. 2563
รายงาน66ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 15 ต.ค. 2563
รายงาน67บางเขนบางเขน บก.น.2 15 ต.ค. 2563
รายงาน68ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 15 ต.ค. 2563
รายงาน69บางบอนแสมดำ บก.น.9 15 ต.ค. 2563
รายงาน70บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 15 ต.ค. 2563
รายงาน71ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ต.ค. 2563
รายงาน72พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ต.ค. 2563
รายงาน73สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ต.ค. 2563
รายงาน74สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 15 ต.ค. 2563
รายงาน75ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ต.ค. 2563
รายงาน76หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 15 ต.ค. 2563
รายงาน77ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 15 ต.ค. 2563
รายงาน78สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ต.ค. 2563
รายงาน79บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 14 ต.ค. 2563
รายงาน80บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ต.ค. 2563
รายงาน81สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ต.ค. 2563
รายงาน82ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 14 ต.ค. 2563
รายงาน83ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 14 ต.ค. 2563
รายงาน84สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 14 ต.ค. 2563
รายงาน85บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 14 ต.ค. 2563
รายงาน86ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 ต.ค. 2563
รายงาน87บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 14 ต.ค. 2563
รายงาน88หนองจอกหนองจอก บก.น.3 14 ต.ค. 2563
รายงาน89บางพลัดบางพลัด บก.น.7 14 ต.ค. 2563
รายงาน90ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 14 ต.ค. 2563
รายงาน91ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ต.ค. 2563
รายงาน92สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ต.ค. 2563
รายงาน93ประเวศประเวศ บก.น.4 14 ต.ค. 2563
รายงาน94ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 14 ต.ค. 2563
รายงาน95สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 13 ต.ค. 2563
รายงาน96สวนหลวงประเวศ บก.น.4 13 ต.ค. 2563
รายงาน97บางบอนบางบอน บก.น.9 13 ต.ค. 2563
รายงาน98ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 ต.ค. 2563
รายงาน99บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 13 ต.ค. 2563
รายงาน100บางพลัดบางพลัด บก.น.7 13 ต.ค. 2563
รายงาน101ประเวศอุดมสุข บก.น.4 13 ต.ค. 2563
รายงาน102สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 13 ต.ค. 2563
รายงาน103ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 13 ต.ค. 2563
รายงาน104ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 13 ต.ค. 2563
รายงาน105ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 13 ต.ค. 2563
รายงาน106บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 13 ต.ค. 2563
รายงาน107ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 13 ต.ค. 2563
รายงาน108สายไหมสายไหม บก.น.2 13 ต.ค. 2563
รายงาน109ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 13 ต.ค. 2563
รายงาน110ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 12 ต.ค. 2563
รายงาน111สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 12 ต.ค. 2563
รายงาน112หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน113จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน114ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 12 ต.ค. 2563
รายงาน115ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน116ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน117บางซื่อเตาปูน บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน118ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 12 ต.ค. 2563
รายงาน119บางพลัดบางพลัด บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน120ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 12 ต.ค. 2563
รายงาน121สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 12 ต.ค. 2563
รายงาน122สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 12 ต.ค. 2563
รายงาน123ประเวศประเวศ บก.น.4 12 ต.ค. 2563
รายงาน124บางบอนทําข้าม บก.น.9 12 ต.ค. 2563
รายงาน125จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน126สายไหมสายไหม บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน127ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน128ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 12 ต.ค. 2563
รายงาน129ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ต.ค. 2563
รายงาน130บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน131บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน132บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 12 ต.ค. 2563
รายงาน133บางเขนบางเขน บก.น.2 12 ต.ค. 2563
รายงาน134บางพลัดบางพลัด บก.น.7 11 ต.ค. 2563
รายงาน135สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 11 ต.ค. 2563
รายงาน136ประเวศอุดมสุข บก.น.4 11 ต.ค. 2563
รายงาน137สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 11 ต.ค. 2563
รายงาน138บางบอนแสมดำ บก.น.9 11 ต.ค. 2563
รายงาน139ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 11 ต.ค. 2563
รายงาน140ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ต.ค. 2563
รายงาน141สายไหมสายไหม บก.น.2 11 ต.ค. 2563
รายงาน142ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 11 ต.ค. 2563
รายงาน143บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 11 ต.ค. 2563
รายงาน144สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 11 ต.ค. 2563
รายงาน145บางบอนแสมดำ บก.น.9 11 ต.ค. 2563
รายงาน146ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 11 ต.ค. 2563
รายงาน147บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 11 ต.ค. 2563
รายงาน148ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 11 ต.ค. 2563
รายงาน149ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 10 ต.ค. 2563
รายงาน150บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 10 ต.ค. 2563
รายงาน151สวนหลวงประเวศ บก.น.4 10 ต.ค. 2563
รายงาน152ประเวศประเวศ บก.น.4 10 ต.ค. 2563
รายงาน153สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 10 ต.ค. 2563
รายงาน154บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 10 ต.ค. 2563
รายงาน155ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 10 ต.ค. 2563
รายงาน156ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 10 ต.ค. 2563
รายงาน157บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 10 ต.ค. 2563
รายงาน158บางพลัดบางพลัด บก.น.7 10 ต.ค. 2563
รายงาน159สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 10 ต.ค. 2563
รายงาน160ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 10 ต.ค. 2563
รายงาน161ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 ต.ค. 2563
รายงาน162สายไหมคันนายาว บก.น.2 10 ต.ค. 2563
รายงาน163บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 9 ต.ค. 2563
รายงาน164บางพลัดบางพลัด บก.น.7 9 ต.ค. 2563
รายงาน165ประเวศอุดมสุข บก.น.4 9 ต.ค. 2563
รายงาน166ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 9 ต.ค. 2563
รายงาน167สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 9 ต.ค. 2563
รายงาน168หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน169ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 9 ต.ค. 2563
รายงาน170ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 ต.ค. 2563
รายงาน171ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 9 ต.ค. 2563
รายงาน172บางเขนบางเขน บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน173จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน174ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 9 ต.ค. 2563
รายงาน175สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 9 ต.ค. 2563
รายงาน176บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 9 ต.ค. 2563
รายงาน177ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 9 ต.ค. 2563
รายงาน178สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 9 ต.ค. 2563
รายงาน179บางบอนบางบอน บก.น.9 9 ต.ค. 2563
รายงาน180บางซื่อเตาปูน บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน181สายไหมบางเขน บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน182หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ต.ค. 2563
รายงาน183บางพลัดบางพลัด บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน184บางเขนบางเขน บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน185ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน186ยานนาวายานนาวา บก.น.6 8 ต.ค. 2563
รายงาน187ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ต.ค. 2563
รายงาน188ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน189บางบอนทําข้าม บก.น.9 8 ต.ค. 2563
รายงาน190สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 8 ต.ค. 2563
รายงาน191จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน192หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน193บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน194ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ต.ค. 2563
รายงาน195บางบอนทําข้าม บก.น.9 8 ต.ค. 2563
รายงาน196ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 8 ต.ค. 2563
รายงาน197บางเขนบางเขน บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน198ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 8 ต.ค. 2563
รายงาน199ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 8 ต.ค. 2563
รายงาน200ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน201สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 8 ต.ค. 2563
รายงาน202ประเวศประเวศ บก.น.4 8 ต.ค. 2563
รายงาน203บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน204ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน205สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 8 ต.ค. 2563
รายงาน206บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน207สายไหมสายไหม บก.น.2 8 ต.ค. 2563
รายงาน208บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 8 ต.ค. 2563
รายงาน209ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 ต.ค. 2563
รายงาน210บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 8 ต.ค. 2563
รายงาน211ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน212หนองจอกหนองจอก บก.น.3 7 ต.ค. 2563
รายงาน213ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน214ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 7 ต.ค. 2563
รายงาน215สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 7 ต.ค. 2563
รายงาน216บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน217ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน218บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน219ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 7 ต.ค. 2563
รายงาน220ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน221สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 7 ต.ค. 2563
รายงาน222สายไหมสายไหม บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน223บางซื่อเตาปูน บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน224บางบอนบางบอน บก.น.9 7 ต.ค. 2563
รายงาน225ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 7 ต.ค. 2563
รายงาน226บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน227ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 7 ต.ค. 2563
รายงาน228ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 7 ต.ค. 2563
รายงาน229ประเวศอุดมสุข บก.น.4 7 ต.ค. 2563
รายงาน230ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน231บางเขนคันนายาว บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน232บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ต.ค. 2563
รายงาน233ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 ต.ค. 2563
รายงาน234ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 7 ต.ค. 2563
รายงาน235สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 7 ต.ค. 2563
รายงาน236จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน237ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 7 ต.ค. 2563
รายงาน238หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 7 ต.ค. 2563
รายงาน239ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 ต.ค. 2563
รายงาน240ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน241หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน242ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน243ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 6 ต.ค. 2563
รายงาน244บางเขนบางเขน บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน245บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน246จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน247ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 ต.ค. 2563
รายงาน248บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน249ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน250ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน251สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 6 ต.ค. 2563
รายงาน252ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 6 ต.ค. 2563
รายงาน253ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน254ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 6 ต.ค. 2563
รายงาน255สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 6 ต.ค. 2563
รายงาน256บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน257สายไหมคันนายาว บก.น.2 6 ต.ค. 2563
รายงาน258ประเวศพระโขนง บก.น.5 6 ต.ค. 2563
รายงาน259บางพลัดบางพลัด บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน260สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 6 ต.ค. 2563
รายงาน261บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 6 ต.ค. 2563
รายงาน262บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 6 ต.ค. 2563
รายงาน263ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 5 ต.ค. 2563
รายงาน264บางเขนบางเขน บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน265ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน266ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ต.ค. 2563
รายงาน267บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน268สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 5 ต.ค. 2563
รายงาน269ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน270สายไหมสายไหม บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน271ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน272บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน273ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 5 ต.ค. 2563
รายงาน274สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 5 ต.ค. 2563
รายงาน275บางบอนแสมดำ บก.น.9 5 ต.ค. 2563
รายงาน276ประเวศประเวศ บก.น.4 5 ต.ค. 2563
รายงาน277ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน278บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน279บางซื่อเตาปูน บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน280จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 5 ต.ค. 2563
รายงาน281บางพลัดบางพลัด บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน282ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 5 ต.ค. 2563
รายงาน283ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 5 ต.ค. 2563
รายงาน284สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 5 ต.ค. 2563
รายงาน285ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 4 ต.ค. 2563
รายงาน286ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ต.ค. 2563
รายงาน287ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ต.ค. 2563
รายงาน288สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 4 ต.ค. 2563
รายงาน289ประเวศอุดมสุข บก.น.4 4 ต.ค. 2563
รายงาน290บางบอนทําข้าม บก.น.9 4 ต.ค. 2563
รายงาน291บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 4 ต.ค. 2563
รายงาน292บางพลัดบางพลัด บก.น.7 4 ต.ค. 2563
รายงาน293ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 4 ต.ค. 2563
รายงาน294สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 4 ต.ค. 2563
รายงาน295สายไหมสายไหม บก.น.2 4 ต.ค. 2563
รายงาน296ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 4 ต.ค. 2563
รายงาน297สวนหลวงประเวศ บก.น.4 4 ต.ค. 2563
รายงาน298บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 4 ต.ค. 2563
รายงาน299ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 4 ต.ค. 2563
รายงาน300ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 3 ต.ค. 2563
รายงาน301สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 3 ต.ค. 2563
รายงาน302บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 3 ต.ค. 2563
รายงาน303สายไหมบางเขน บก.น.2 3 ต.ค. 2563
รายงาน304ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 3 ต.ค. 2563
รายงาน305สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 3 ต.ค. 2563
รายงาน306บางบอนแสมดำ บก.น.9 3 ต.ค. 2563
รายงาน307บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 3 ต.ค. 2563
รายงาน308ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 3 ต.ค. 2563
รายงาน309ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 3 ต.ค. 2563
รายงาน310ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ต.ค. 2563
รายงาน311สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 3 ต.ค. 2563
รายงาน312ประเวศประเวศ บก.น.4 3 ต.ค. 2563
รายงาน313บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 3 ต.ค. 2563
รายงาน314หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ต.ค. 2563
รายงาน315บางพลัดบางพลัด บก.น.7 3 ต.ค. 2563
รายงาน316บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน317ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ต.ค. 2563
รายงาน318จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 2 ต.ค. 2563
รายงาน319ประเวศอุดมสุข บก.น.4 2 ต.ค. 2563
รายงาน320สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 2 ต.ค. 2563
รายงาน321สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 2 ต.ค. 2563
รายงาน322ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 ต.ค. 2563
รายงาน323บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน324บางพลัดบางพลัด บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน325ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน326บางเขนคันนายาว บก.น.2 2 ต.ค. 2563
รายงาน327ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน328บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 2 ต.ค. 2563
รายงาน329สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 2 ต.ค. 2563
รายงาน330บางซื่อเตาปูน บก.น.2 2 ต.ค. 2563
รายงาน331สายไหมสายไหม บก.น.2 2 ต.ค. 2563
รายงาน332ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 2 ต.ค. 2563
รายงาน333ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 2 ต.ค. 2563
รายงาน334บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 2 ต.ค. 2563
รายงาน335บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน336บางเขนบางเขน บก.น.2 1 ต.ค. 2563
รายงาน337ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน338บางพลัดบางพลัด บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน339บางบอนบางบอน บก.น.9 1 ต.ค. 2563
รายงาน340สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 1 ต.ค. 2563
รายงาน341บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 1 ต.ค. 2563
รายงาน342สายไหมบางเขน บก.น.2 1 ต.ค. 2563
รายงาน343ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 1 ต.ค. 2563
รายงาน344บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน345บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน346ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 1 ต.ค. 2563
รายงาน347หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 1 ต.ค. 2563
รายงาน348จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ต.ค. 2563
รายงาน349ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ต.ค. 2563
รายงาน350สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 1 ต.ค. 2563
รายงาน351ประเวศพระโขนง บก.น.5 1 ต.ค. 2563
รายงาน352สวนหลวงประเวศ บก.น.4 1 ต.ค. 2563
รายงาน353บางเขนบางเขน บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน354จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน355สายไหมสายไหม บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน356พญาไทพญาไท บก.น.1 30 ก.ย. 2563
รายงาน357ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน358บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน359บางพลัดบางพลัด บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน360ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ย. 2563
รายงาน361สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 30 ก.ย. 2563
รายงาน362ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน363บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน364ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 30 ก.ย. 2563
รายงาน365สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 30 ก.ย. 2563
รายงาน366ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน367ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ย. 2563
รายงาน368บางบอนทําข้าม บก.น.9 30 ก.ย. 2563
รายงาน369ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน370ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน371พญาไทบางซื่อ บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน372ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 30 ก.ย. 2563
รายงาน373ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน374บางบอนทําข้าม บก.น.9 30 ก.ย. 2563
รายงาน375บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน376สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ก.ย. 2563
รายงาน377ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 ก.ย. 2563
รายงาน378บางนาบางนา บก.น.5 30 ก.ย. 2563
รายงาน379ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 30 ก.ย. 2563
รายงาน380บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 30 ก.ย. 2563
รายงาน381สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 30 ก.ย. 2563
รายงาน382บางพลัดบางพลัด บก.น.7 29 ก.ย. 2563
รายงาน383ดุสิตสามเบก.น.1 29 ก.ย. 2563
รายงาน384ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ย. 2563
รายงาน385ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 29 ก.ย. 2563
รายงาน386สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 29 ก.ย. 2563
รายงาน387บางบอนแสมดำ บก.น.9 29 ก.ย. 2563
รายงาน388ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 29 ก.ย. 2563
รายงาน389บางบอนแสมดำ บก.น.9 29 ก.ย. 2563
รายงาน390หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน391หนองจอกลำผักชี บก.น.3 29 ก.ย. 2563
รายงาน392บางบอนแสมดำ บก.น.9 29 ก.ย. 2563
รายงาน393หนองจอกหนองจอก บก.น.3 29 ก.ย. 2563
รายงาน394บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 29 ก.ย. 2563
รายงาน395ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 29 ก.ย. 2563
รายงาน396สวนหลวงประเวศ บก.น.4 29 ก.ย. 2563
รายงาน397บางเขนบางเขน บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน398สายไหมบางเขน บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน399สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 29 ก.ย. 2563
รายงาน400จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน401ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน402บางนาบางนา บก.น.5 29 ก.ย. 2563
รายงาน403บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 29 ก.ย. 2563
รายงาน404ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 29 ก.ย. 2563
รายงาน405บางบอนแสมดำ บก.น.9 29 ก.ย. 2563
รายงาน406สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ก.ย. 2563
รายงาน407ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 29 ก.ย. 2563
รายงาน408บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 29 ก.ย. 2563
รายงาน409ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 29 ก.ย. 2563
รายงาน410ประเวศอุดมสุข บก.น.4 29 ก.ย. 2563
รายงาน411บางซื่อเตาปูน บก.น.2 29 ก.ย. 2563
รายงาน412ประเวศประเวศ บก.น.4 28 ก.ย. 2563
รายงาน413สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 28 ก.ย. 2563
รายงาน414บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 28 ก.ย. 2563
รายงาน415ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 28 ก.ย. 2563
รายงาน416จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 28 ก.ย. 2563
รายงาน417ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 28 ก.ย. 2563
รายงาน418บางนาบางนา บก.น.5 28 ก.ย. 2563
รายงาน419สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 28 ก.ย. 2563
รายงาน420ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 ก.ย. 2563
รายงาน421สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 28 ก.ย. 2563
รายงาน422สายไหมสายไหม บก.น.2 28 ก.ย. 2563
รายงาน423บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 28 ก.ย. 2563
รายงาน424บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 28 ก.ย. 2563
รายงาน425ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 28 ก.ย. 2563
รายงาน426บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 28 ก.ย. 2563
รายงาน427ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 28 ก.ย. 2563
รายงาน428บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 28 ก.ย. 2563
รายงาน429บางพลัดบางพลัด บก.น.7 28 ก.ย. 2563
รายงาน430สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 28 ก.ย. 2563
รายงาน431ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ก.ย. 2563
รายงาน432ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 28 ก.ย. 2563
รายงาน433บางบอนบางบอน บก.น.9 27 ก.ย. 2563
รายงาน434ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 27 ก.ย. 2563
รายงาน435บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 27 ก.ย. 2563
รายงาน436ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 27 ก.ย. 2563
รายงาน437บางพลัดบางพลัด บก.น.7 27 ก.ย. 2563
รายงาน438สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 27 ก.ย. 2563
รายงาน439หนองจอกหนองจอก บก.น.3 27 ก.ย. 2563
รายงาน440สายไหมสายไหม บก.น.2 27 ก.ย. 2563
รายงาน441ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ก.ย. 2563
รายงาน442จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 27 ก.ย. 2563
รายงาน443ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 27 ก.ย. 2563
รายงาน444บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 27 ก.ย. 2563
รายงาน445บางนาบางนา บก.น.5 27 ก.ย. 2563
รายงาน446สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 27 ก.ย. 2563
รายงาน447ประเวศอุดมสุข บก.น.4 27 ก.ย. 2563
รายงาน448ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 ก.ย. 2563
รายงาน449ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 ก.ย. 2563
รายงาน450สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ก.ย. 2563
รายงาน451สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 27 ก.ย. 2563
รายงาน452จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน453ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ก.ย. 2563
รายงาน454สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 26 ก.ย. 2563
รายงาน455สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน456บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 26 ก.ย. 2563
รายงาน457ประเวศประเวศ บก.น.4 26 ก.ย. 2563
รายงาน458สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 26 ก.ย. 2563
รายงาน459ราชเทวีพญาไท บก.น.1 26 ก.ย. 2563
รายงาน460สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 26 ก.ย. 2563
รายงาน461ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ก.ย. 2563
รายงาน462ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน463ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ก.ย. 2563
รายงาน464บางบอนทําข้าม บก.น.9 26 ก.ย. 2563
รายงาน465บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 26 ก.ย. 2563
รายงาน466หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 26 ก.ย. 2563
รายงาน467สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 26 ก.ย. 2563
รายงาน468บางพลัดบางพลัด บก.น.7 26 ก.ย. 2563
รายงาน469บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ก.ย. 2563
รายงาน470ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 26 ก.ย. 2563
รายงาน471บางนาบางนา บก.น.5 26 ก.ย. 2563
รายงาน472ประเวศอุดมสุข บก.น.4 25 ก.ย. 2563
รายงาน473ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน474บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน475บางบอนแสมดำ บก.น.9 25 ก.ย. 2563
รายงาน476จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน477บางนาบางนา บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน478ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 25 ก.ย. 2563
รายงาน479บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน480บางพลัดบางพลัด บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน481หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน482ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน483ดุสิตดุสิต บก.น.1 25 ก.ย. 2563
รายงาน484ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ก.ย. 2563
รายงาน485สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน486สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 25 ก.ย. 2563
รายงาน487บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 25 ก.ย. 2563
รายงาน488ราชเทวีพญาไท บก.น.1 25 ก.ย. 2563
รายงาน489สาทรยานนาวา บก.น.6 25 ก.ย. 2563
รายงาน490สายไหมคันนายาว บก.น.2 25 ก.ย. 2563
รายงาน491สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 25 ก.ย. 2563
รายงาน492ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 25 ก.ย. 2563
รายงาน493ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 24 ก.ย. 2563
รายงาน494สายไหมสายไหม บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน495หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน496ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 24 ก.ย. 2563
รายงาน497ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ก.ย. 2563
รายงาน498ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ก.ย. 2563
รายงาน499สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ก.ย. 2563
รายงาน500สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 24 ก.ย. 2563
รายงาน501สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ย. 2563
รายงาน502บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน503บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 24 ก.ย. 2563
รายงาน504จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน505ประเวศประเวศ บก.น.4 24 ก.ย. 2563
รายงาน506สายไหมคันนายาว บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน507บางนาบางนา บก.น.5 24 ก.ย. 2563
รายงาน508ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 24 ก.ย. 2563
รายงาน509หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 24 ก.ย. 2563
รายงาน510ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 24 ก.ย. 2563
รายงาน511บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 24 ก.ย. 2563
รายงาน512ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ก.ย. 2563
รายงาน513สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 24 ก.ย. 2563
รายงาน514สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 23 ก.ย. 2563
รายงาน515บางแคหลักสอง บก.น.9 23 ก.ย. 2563
รายงาน516หนองจอกหนองจอก บก.น.3 23 ก.ย. 2563
รายงาน517จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน518บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน519บางบอนบางบอน บก.น.9 23 ก.ย. 2563
รายงาน520ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 23 ก.ย. 2563
รายงาน521ประเวศประเวศ บก.น.4 23 ก.ย. 2563
รายงาน522สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 23 ก.ย. 2563
รายงาน523บางนาบางนา บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน524ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน525ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ก.ย. 2563
รายงาน526ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ก.ย. 2563
รายงาน527บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน528ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน529สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 23 ก.ย. 2563
รายงาน530บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน531หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน532สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ย. 2563
รายงาน533บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน534ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ก.ย. 2563
รายงาน535ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน536ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน537ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 23 ก.ย. 2563
รายงาน538ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ก.ย. 2563
รายงาน539บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ก.ย. 2563
รายงาน540สายไหมสายไหม บก.น.2 23 ก.ย. 2563
รายงาน541บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน542สายไหมบางเขน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน543สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน544บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน545สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน546บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน547หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน548ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 22 ก.ย. 2563
รายงาน549ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน550บางบอนทําข้าม บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน551บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน552ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน553ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน554บางนาบางนา บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน555ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ก.ย. 2563
รายงาน556ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 22 ก.ย. 2563
รายงาน557สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน558บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน559สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน560บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน561บางซื่อเตาปูน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน562จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 22 ก.ย. 2563
รายงาน563บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน564บางบอนทําข้าม บก.น.9 22 ก.ย. 2563
รายงาน565ประเวศอุดมสุข บก.น.4 22 ก.ย. 2563
รายงาน566ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน567ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 22 ก.ย. 2563
รายงาน568ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 ก.ย. 2563
รายงาน569สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน570ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ย. 2563
รายงาน571บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ก.ย. 2563
รายงาน572บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน573ประเวศประเวศ บก.น.4 21 ก.ย. 2563
รายงาน574ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน575ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน576สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน577บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน578จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน579ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน580บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน581สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน582บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน583ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน584บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน585สาทรยานนาวา บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน586บางบอนแสมดำ บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน587ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 21 ก.ย. 2563
รายงาน588ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน589สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 21 ก.ย. 2563
รายงาน590บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน591ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ก.ย. 2563
รายงาน592บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน593บางนาบางนา บก.น.5 21 ก.ย. 2563
รายงาน594บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 21 ก.ย. 2563
รายงาน595สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 21 ก.ย. 2563
รายงาน596หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ก.ย. 2563
รายงาน597ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 21 ก.ย. 2563
รายงาน598บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ย. 2563
รายงาน599บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน600สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน601ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ย. 2563
รายงาน602สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน603บางนาบางนา บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน604ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน605ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ก.ย. 2563
รายงาน606ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 20 ก.ย. 2563
รายงาน607บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน608บางพลัดบางพลัด บก.น.7 20 ก.ย. 2563
รายงาน609สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน610บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน611ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 20 ก.ย. 2563
รายงาน612ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ก.ย. 2563
รายงาน613สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ก.ย. 2563
รายงาน614สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ก.ย. 2563
รายงาน615ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 20 ก.ย. 2563
รายงาน616บางนาบางนา บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน617ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ก.ย. 2563
รายงาน618บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน619สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน620บางพลัดบางพลัด บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน621ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน622ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน623ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน624บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน625สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ย. 2563
รายงาน626ประเวศอุดมสุข บก.น.4 19 ก.ย. 2563
รายงาน627สายไหมสายไหม บก.น.2 19 ก.ย. 2563
รายงาน628บางบอนบางบอน บก.น.9 19 ก.ย. 2563
รายงาน629บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน630ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ก.ย. 2563
รายงาน631สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน632ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ย. 2563
รายงาน633ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน634สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 19 ก.ย. 2563
รายงาน635ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ย. 2563
รายงาน636สายไหมสายไหม บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน637บางบอนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน638สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน639หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน640ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน641บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน642พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน643สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน644บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน645ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน646สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน647คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน648บางนาบางนา บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน649จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน650ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน651บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน652บางซื่อเตาปูน บก.น.2 18 ก.ย. 2563
รายงาน653ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน654สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน655บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน656พญาไทดินแดง บก.น.1 18 ก.ย. 2563
รายงาน657บางพลัดบางพลัด บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน658ประเวศประเวศ บก.น.4 18 ก.ย. 2563
รายงาน659ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ก.ย. 2563
รายงาน660สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ย. 2563
รายงาน661บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ก.ย. 2563
รายงาน662บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 18 ก.ย. 2563
รายงาน663ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 ก.ย. 2563
รายงาน664ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน665บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน666บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน667สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน668สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน669บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน670ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ย. 2563
รายงาน671ประเวศพระโขนง บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน672ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน673บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน674บางนาบางนา บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน675บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน676บางพลัดบางพลัด บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน677สายไหมสายไหม บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน678บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน679ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน680บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน681สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 17 ก.ย. 2563
รายงาน682ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ย. 2563
รายงาน683คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 17 ก.ย. 2563
รายงาน684ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน685สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 17 ก.ย. 2563
รายงาน686บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 17 ก.ย. 2563
รายงาน687บางบอนแสมดำ บก.น.9 17 ก.ย. 2563
รายงาน688จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน689หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ก.ย. 2563
รายงาน690บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน691ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน692ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน693บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน694สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน695ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน696สายไหมสายไหม บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน697บางนาบางนา บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน698บางแคหลักสอง บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน699สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน700บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน701บางเขนบางเขน บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน702บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน703ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน704บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 16 ก.ย. 2563
รายงาน705ประเวศอุดมสุข บก.น.4 16 ก.ย. 2563
รายงาน706หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน707หนองจอกหนองจอก บก.น.3 16 ก.ย. 2563
รายงาน708จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 16 ก.ย. 2563
รายงาน709ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน710สาทรยานนาวา บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน711คลองเตยลุมพินี บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน712สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ก.ย. 2563
รายงาน713ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน714ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน715ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 16 ก.ย. 2563
รายงาน716บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน717ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 16 ก.ย. 2563
รายงาน718บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน719ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ก.ย. 2563
รายงาน720บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ก.ย. 2563
รายงาน721ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 16 ก.ย. 2563
รายงาน722ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน723จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน724สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน725บางนาบางนา บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน726ประเวศประเวศ บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน727บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน728บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน729สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน730ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน731หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน732ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน733สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน734ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ย. 2563
รายงาน735บางแคเพชรเกษม บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน736บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน737ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน738บางเขนบางเขน บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน739ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 15 ก.ย. 2563
รายงาน740คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 15 ก.ย. 2563
รายงาน741ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 15 ก.ย. 2563
รายงาน742บางบอนบางบอน บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน743ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ก.ย. 2563
รายงาน744สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ก.ย. 2563
รายงาน745ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ก.ย. 2563
รายงาน746บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน747ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 15 ก.ย. 2563
รายงาน748สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 15 ก.ย. 2563
รายงาน749ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 15 ก.ย. 2563
รายงาน750หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน751บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน752บางนาบางนา บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน753บางเขนคันนายาว บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน754บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน755บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน756บางบอนทําข้าม บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน757สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน758ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน759ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน760ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 14 ก.ย. 2563
รายงาน761สายไหมคันนายาว บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน762ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน763ดุสิตนางเลิ้ง บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน764บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน765จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน766ดุสิตสามเบก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน767ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน768ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน769บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน770บางแคหลักสอง บก.น.9 14 ก.ย. 2563
รายงาน771บางซื่อเตาปูน บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน772ประเวศประเวศ บก.น.4 14 ก.ย. 2563
รายงาน773บางพลัดบางพลัด บก.น.7 14 ก.ย. 2563
รายงาน774คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน775สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน776สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน777สาทรยานนาวา บก.น.6 14 ก.ย. 2563
รายงาน778บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ก.ย. 2563
รายงาน779ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน780ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 14 ก.ย. 2563
รายงาน781สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน782จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 14 ก.ย. 2563
รายงาน783ดุสิตดุสิต บก.น.1 14 ก.ย. 2563
รายงาน784ประเวศอุดมสุข บก.น.4 13 ก.ย. 2563
รายงาน785บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน786จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 13 ก.ย. 2563
รายงาน787สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 13 ก.ย. 2563
รายงาน788บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน789สายไหมสายไหม บก.น.2 13 ก.ย. 2563
รายงาน790สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน791ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน792ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน793บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน794บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน795บางนาบางนา บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน796บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน797ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 13 ก.ย. 2563
รายงาน798บางแคหลักสอง บก.น.9 13 ก.ย. 2563
รายงาน799บางพลัดบางพลัด บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน800สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 13 ก.ย. 2563
รายงาน801ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 13 ก.ย. 2563
รายงาน802ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 13 ก.ย. 2563
รายงาน803ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 ก.ย. 2563
รายงาน804ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน805จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 12 ก.ย. 2563
รายงาน806บางบอนบางบอน บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน807ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน808ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 12 ก.ย. 2563
รายงาน809บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน810ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน811บางพลัดบางพลัด บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน812สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน813สายไหมสายไหม บก.น.2 12 ก.ย. 2563
รายงาน814สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน815บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน816ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ย. 2563
รายงาน817บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน818ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน819บางบอนบางบอน บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน820ประเวศประเวศ บก.น.4 12 ก.ย. 2563
รายงาน821สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน822บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน823บางนาบางนา บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน824บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ก.ย. 2563
รายงาน825ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 12 ก.ย. 2563
รายงาน826สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 12 ก.ย. 2563
รายงาน827บางแคหลักสอง บก.น.9 12 ก.ย. 2563
รายงาน828ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ก.ย. 2563
รายงาน829สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน830มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 11 ก.ย. 2563
รายงาน831ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ก.ย. 2563
รายงาน832ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 ก.ย. 2563
รายงาน833บางบอนแสมดำ บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน834ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน835ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน836สายไหมสายไหม บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน837บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน838บางรักบางรัก บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน839สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน840บางนาบางนา บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน841ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน842หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน843สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน844ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 11 ก.ย. 2563
รายงาน845บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน846สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน847จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน848ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 11 ก.ย. 2563
รายงาน849บางเขนบางเขน บก.น.2 11 ก.ย. 2563
รายงาน850คลองเตยพระโขนง บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน851ประเวศอุดมสุข บก.น.4 11 ก.ย. 2563
รายงาน852ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน853บางพลัดบางพลัด บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน854ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน855บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน856สวนหลวงประเวศ บก.น.4 11 ก.ย. 2563
รายงาน857บางแคหลักสอง บก.น.9 11 ก.ย. 2563
รายงาน858บางพลัดตลิ่งชัน บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน859บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 11 ก.ย. 2563
รายงาน860บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ก.ย. 2563
รายงาน861บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน862บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน863บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน864สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน865ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน866บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน867ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน868บางพลัดบางพลัด บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน869บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน870ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน871ประเวศประเวศ บก.น.4 10 ก.ย. 2563
รายงาน872ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน873สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน874ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน875บางบอนแสมดำ บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน876สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน877ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 10 ก.ย. 2563
รายงาน878บางนาบางนา บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน879บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 10 ก.ย. 2563
รายงาน880จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน881บางแคเพชรเกษม บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน882ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 10 ก.ย. 2563
รายงาน883สาทรยานนาวา บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน884ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน885บางซื่อเตาปูน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน886หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน887สายไหมบางเขน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน888บางเขนบางเขน บก.น.2 10 ก.ย. 2563
รายงาน889ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 ก.ย. 2563
รายงาน890บางรักบางรัก บก.น.6 10 ก.ย. 2563
รายงาน891คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 10 ก.ย. 2563
รายงาน892บางนาบางนา บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน893ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน894ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน895บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน896จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน897ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน898สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน899ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน900บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน901ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน902ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน903ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน904สายไหมคันนายาว บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน905บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน906บางเขนบางเขน บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน907ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน908บางแคหลักสอง บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน909คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน910สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 9 ก.ย. 2563
รายงาน911หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน912ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน913บางรักบางรัก บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน914สวนหลวงประเวศ บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน915สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน916ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ก.ย. 2563
รายงาน917บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน918ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 9 ก.ย. 2563
รายงาน919บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน920ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน921บางพลัดบางพลัด บก.น.7 9 ก.ย. 2563
รายงาน922ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน923ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน924ประเวศอุดมสุข บก.น.4 9 ก.ย. 2563
รายงาน925บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 9 ก.ย. 2563
รายงาน926ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน927สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 9 ก.ย. 2563
รายงาน928ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 9 ก.ย. 2563
รายงาน929หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 9 ก.ย. 2563
รายงาน930สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน931บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน932สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน933บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน934สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน935ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน936ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน937หนองจอกลำผักชี บก.น.3 8 ก.ย. 2563
รายงาน938ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน939ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน940ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน941บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน942บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน943ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน944ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 ก.ย. 2563
รายงาน945ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน946บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน947ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน948พญาไทพญาไท บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน949บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน950ประเวศพระโขนง บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน951พญาไทบางซื่อ บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน952บางรักบางรัก บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน953บางแคหลักสอง บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน954บางบอนบางบอน บก.น.9 8 ก.ย. 2563
รายงาน955บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน956จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน957สาทรยานนาวา บก.น.6 8 ก.ย. 2563
รายงาน958บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 8 ก.ย. 2563
รายงาน959ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน960บางนาบางนา บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน961สายไหมสายไหม บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน962บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน963ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ก.ย. 2563
รายงาน964ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 8 ก.ย. 2563
รายงาน965มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 8 ก.ย. 2563
รายงาน966บางพลัดบางพลัด บก.น.7 8 ก.ย. 2563
รายงาน967ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน968บางเขนบางเขน บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน969หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 8 ก.ย. 2563
รายงาน970ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ก.ย. 2563
รายงาน971ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน972บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน973บางนาบางนา บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน974บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน975สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน976บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน977สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน978บางแคเพชรเกษม บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน979ประเวศอุดมสุข บก.น.4 7 ก.ย. 2563
รายงาน980บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน981สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน982มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 7 ก.ย. 2563
รายงาน983บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน984ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน985ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน986บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน987บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 7 ก.ย. 2563
รายงาน988ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 ก.ย. 2563
รายงาน989บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ก.ย. 2563
รายงาน990สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 7 ก.ย. 2563
รายงาน991สายไหมสายไหม บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน992หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน993จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 7 ก.ย. 2563
รายงาน994บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน995บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ก.ย. 2563
รายงาน996ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 7 ก.ย. 2563
รายงาน997บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน998ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 ก.ย. 2563
รายงาน999ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 ก.ย. 2563
รายงาน1000ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน1001จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน1002หนองจอกหนองจอก บก.น.3 6 ก.ย. 2563
รายงาน1003บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1004สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน1005ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1006บางแคหลักสอง บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน1007ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน1008บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1009บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน1010ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน1011บางพลัดบางพลัด บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน1012ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน1013บางบอนแสมดำ บก.น.9 6 ก.ย. 2563
รายงาน1014หนองจอกลำผักชี บก.น.3 6 ก.ย. 2563
รายงาน1015สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน1016บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1017บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน1018สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 6 ก.ย. 2563
รายงาน1019สายไหมสายไหม บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน1020ประเวศประเวศ บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1021บางนาบางนา บก.น.5 6 ก.ย. 2563
รายงาน1022สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 6 ก.ย. 2563
รายงาน1023ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ก.ย. 2563
รายงาน1024ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 6 ก.ย. 2563
รายงาน1025หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 6 ก.ย. 2563
รายงาน1026สายไหมบางเขน บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1027ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน1028บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1029บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน1030หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1031ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 5 ก.ย. 2563
รายงาน1032ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน1033บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน1034บางบอนทําข้าม บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน1035คันนายาวบางชัน บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1036สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน1037บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน1038คันนายาวคันนายาว บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1039สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน1040ประเวศอุดมสุข บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1041บางนาบางนา บก.น.5 5 ก.ย. 2563
รายงาน1042ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน1043ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ก.ย. 2563
รายงาน1044ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน1045บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน1046บางแคเพชรเกษม บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน1047บางพลัดบางพลัด บก.น.7 5 ก.ย. 2563
รายงาน1048ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 5 ก.ย. 2563
รายงาน1049จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1050คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1051คันนายาวโคกคราม บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1052หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ก.ย. 2563
รายงาน1053บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1054สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 5 ก.ย. 2563
รายงาน1055สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 5 ก.ย. 2563
รายงาน1056ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 4 ก.ย. 2563
รายงาน1057ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน1058ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ก.ย. 2563
รายงาน1059บางบอนบางบอน บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน1060จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน1061บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน1062บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน1063บางพลัดบางพลัด บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน1064สายไหมสายไหม บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน1065บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน1066หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 4 ก.ย. 2563
รายงาน1067สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน1068บางนาบางนา บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน1069ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน1070บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน1071ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 ก.ย. 2563
รายงาน1072บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน1073สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 4 ก.ย. 2563
รายงาน1074ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 4 ก.ย. 2563
รายงาน1075สาทรยานนาวา บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน1076บางแคหลักสอง บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน1077สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 4 ก.ย. 2563
รายงาน1078ประเวศประเวศ บก.น.4 4 ก.ย. 2563
รายงาน1079ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 4 ก.ย. 2563
รายงาน1080สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน1081ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1082ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน1083หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน1084บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน1085บางรักบางรัก บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน1086บางนาบางนา บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน1087ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 ก.ย. 2563
รายงาน1088บางแคหลักสอง บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน1089บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1090สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน1091สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน1092สายไหมสายไหม บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน1093บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1094บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน1095ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน1096บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน1097ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1098ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ก.ย. 2563
รายงาน1099บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1100ประเวศอุดมสุข บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน1101จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 3 ก.ย. 2563
รายงาน1102ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 3 ก.ย. 2563
รายงาน1103ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 3 ก.ย. 2563
รายงาน1104บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1105บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน1106บางพลัดบางพลัด บก.น.7 3 ก.ย. 2563
รายงาน1107ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 3 ก.ย. 2563
รายงาน1108บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 3 ก.ย. 2563
รายงาน1109สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน1110ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 3 ก.ย. 2563
รายงาน1111บางพลัดบางพลัด บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1112บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน1113สาทรยานนาวา บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน1114จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1115สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน1116ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน1117ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน1118ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1119สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน1120ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน1121บางบอนแสมดำ บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน1122บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1123บางแคหลักสอง บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน1124ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 2 ก.ย. 2563
รายงาน1125ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1126พญาไทบางซื่อ บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1127บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน1128บางซื่อเตาปูน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1129ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1130บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1131หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1132ประเวศประเวศ บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน1133บางรักบางรัก บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน1134ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน1135ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน1136ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน1137ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน1138สายไหมสายไหม บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1139บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน1140หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 2 ก.ย. 2563
รายงาน1141สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 2 ก.ย. 2563
รายงาน1142บางนาบางนา บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน1143ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 2 ก.ย. 2563
รายงาน1144ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 2 ก.ย. 2563
รายงาน1145มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 2 ก.ย. 2563
รายงาน1146ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1147ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1148ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 2 ก.ย. 2563
รายงาน1149พญาไทพญาไท บก.น.1 2 ก.ย. 2563
รายงาน1150บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 2 ก.ย. 2563
รายงาน1151บางเขนบางเขน บก.น.2 2 ก.ย. 2563
รายงาน1152หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1153สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน1154ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 1 ก.ย. 2563
รายงาน1155บางบอนทําข้าม บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน1156บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1157ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน1158ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 1 ก.ย. 2563
รายงาน1159บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน1160ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน1161บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน1162บางนาบางนา บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน1163ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน1164สายไหมคันนายาว บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1165สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน1166บางรักบางรัก บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน1167หนองจอกหนองจอก บก.น.3 1 ก.ย. 2563
รายงาน1168ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน1169บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน1170ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน1171บางเขนบางเขน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1172ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ก.ย. 2563
รายงาน1173จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1174ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1175สวนหลวงประเวศ บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน1176บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ก.ย. 2563
รายงาน1177สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 1 ก.ย. 2563
รายงาน1178ประเวศประเวศ บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน1179ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน1180จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ก.ย. 2563
รายงาน1181หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 1 ก.ย. 2563
รายงาน1182บางแคหลักสอง บก.น.9 1 ก.ย. 2563
รายงาน1183บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน1184ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน1185บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 1 ก.ย. 2563
รายงาน1186บางพลัดบางพลัด บก.น.7 1 ก.ย. 2563
รายงาน1187บางเขนบางเขน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1188ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน1189บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1190บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1191ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1192ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน1193ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน1194บางบอนบางบอน บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน1195ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน1196ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 31 ส.ค. 2563
รายงาน1197สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน1198บางแคหลักสอง บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน1199สวนหลวงประเวศ บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน1200หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1201บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1202ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1203บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน1204สายไหมบางเขน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1205บางพลัดบางพลัด บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1206ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 ส.ค. 2563
รายงาน1207บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1208บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน1209สาทรยานนาวา บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน1210บางซื่อเตาปูน บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1211บางบอนบางบอน บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน1212ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 31 ส.ค. 2563
รายงาน1213บางนาบางนา บก.น.5 31 ส.ค. 2563
รายงาน1214ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 31 ส.ค. 2563
รายงาน1215จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 31 ส.ค. 2563
รายงาน1216สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน1217บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1218ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 31 ส.ค. 2563
รายงาน1219ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 31 ส.ค. 2563
รายงาน1220บางรักบางรัก บก.น.6 31 ส.ค. 2563
รายงาน1221ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 31 ส.ค. 2563
รายงาน1222ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน1223สายไหมสายไหม บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน1224ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ส.ค. 2563
รายงาน1225บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน1226บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน1227บางพลัดบางพลัด บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน1228สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน1229บางนาบางนา บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน1230จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน1231หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 30 ส.ค. 2563
รายงาน1232ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน1233บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน1234สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน1235ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน1236สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน1237ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 30 ส.ค. 2563
รายงาน1238บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 30 ส.ค. 2563
รายงาน1239ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 ส.ค. 2563
รายงาน1240บางแคหลักสอง บก.น.9 30 ส.ค. 2563
รายงาน1241ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 30 ส.ค. 2563
รายงาน1242สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ส.ค. 2563
รายงาน1243สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1244ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน1245สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน1246ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน1247ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน1248ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน1249ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน1250สายไหมสายไหม บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน1251ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน1252บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน1253บางแคเพชรเกษม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน1254บางพลัดบางพลัด บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน1255ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน1256บางนาบางนา บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1257สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 29 ส.ค. 2563
รายงาน1258บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1259ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 29 ส.ค. 2563
รายงาน1260ประเวศประเวศ บก.น.4 29 ส.ค. 2563
รายงาน1261ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 29 ส.ค. 2563
รายงาน1262หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน1263จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 29 ส.ค. 2563
รายงาน1264สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1265ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1266บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 29 ส.ค. 2563
รายงาน1267สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 29 ส.ค. 2563
รายงาน1268บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน1269บางบอนทําข้าม บก.น.9 29 ส.ค. 2563
รายงาน1270ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1271ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 ส.ค. 2563
รายงาน1272บางพลัดบางพลัด บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1273ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน1274บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน1275สายไหมบางเขน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1276หนองจอกหนองจอก บก.น.3 28 ส.ค. 2563
รายงาน1277จอมทองทําข้าม บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน1278ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน1279บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1280ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน1281จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1282บางแคหลักสอง บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน1283บางเขนบางเขน บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1284หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1285บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน1286สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน1287บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1288สาทรยานนาวา บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน1289บางนาบางนา บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน1290ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน1291บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1292ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1293จอมทองบางมด บก.น.8 28 ส.ค. 2563
รายงาน1294ประเวศอุดมสุข บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน1295ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน1296ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1297ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน1298ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1299ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 28 ส.ค. 2563
รายงาน1300บางซื่อบางซื่อ บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1301บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน1302คลองเตยคลองตัน บก.น.5 28 ส.ค. 2563
รายงาน1303บางบอนแสมดำ บก.น.9 28 ส.ค. 2563
รายงาน1304สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 28 ส.ค. 2563
รายงาน1305ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 28 ส.ค. 2563
รายงาน1306บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 28 ส.ค. 2563
รายงาน1307สวนหลวงประเวศ บก.น.4 28 ส.ค. 2563
รายงาน1308บางแคหลักสอง บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน1309บางพลัดบางพลัด บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1310บางบอนบางบอน บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน1311ประเวศประเวศ บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน1312ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน1313สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1314ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน1315จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1316บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1317สายไหมคันนายาว บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1318ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1319ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1320ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1321พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1322ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน1323บางซื่อเตาปูน บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1324คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1325จอมทองบางมด บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน1326ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน1327บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน1328หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1329สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน1330บางนาบางนา บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1331บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1332ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1333ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 ส.ค. 2563
รายงาน1334ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1335หนองจอกหนองจอก บก.น.3 27 ส.ค. 2563
รายงาน1336ราษฎร์บูรณะบางคอแหลม บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน1337ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน1338สายไหมสายไหม บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1339สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน1340ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 27 ส.ค. 2563
รายงาน1341บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1342ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน1343ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1344บางเขนบางเขน บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1345ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 27 ส.ค. 2563
รายงาน1346สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน1347บางรักบางรัก บก.น.6 27 ส.ค. 2563
รายงาน1348คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1349จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 27 ส.ค. 2563
รายงาน1350บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 27 ส.ค. 2563
รายงาน1351บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ส.ค. 2563
รายงาน1352บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 27 ส.ค. 2563
รายงาน1353บางพลัดบางพลัด บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1354บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน1355สาทรยานนาวา บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน1356ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1357จอมทองบางมด บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน1358ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1359สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน1360ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1361ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน1362ราชเทวีพญาไท บก.น.1 26 ส.ค. 2563
รายงาน1363ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน1364สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1365บางเขนบางเขน บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1366พญาไทพญาไท บก.น.1 26 ส.ค. 2563
รายงาน1367ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน1368บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1369คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน1370บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1371ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน1372บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน1373บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1374บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน1375บางรักบางรัก บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน1376จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน1377บางนาบางนา บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน1378ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน1379บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1380สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน1381ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน1382ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 26 ส.ค. 2563
รายงาน1383บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 26 ส.ค. 2563
รายงาน1384จตุจักรบางซื่อ บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1385มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 26 ส.ค. 2563
รายงาน1386พญาไทบางซื่อ บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1387ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ส.ค. 2563
รายงาน1388บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 26 ส.ค. 2563
รายงาน1389สวนหลวงประเวศ บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน1390บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 26 ส.ค. 2563
รายงาน1391บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 26 ส.ค. 2563
รายงาน1392หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 26 ส.ค. 2563
รายงาน1393ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน1394สายไหมสายไหม บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1395จอมทองบางมด บก.น.8 25 ส.ค. 2563
รายงาน1396บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1397จตุจักรบางเขน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1398ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1399ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 25 ส.ค. 2563
รายงาน1400บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1401ราชเทวีพญาไท บก.น.1 25 ส.ค. 2563
รายงาน1402บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1403บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน1404บางแคหลักสอง บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน1405บางพลัดบางพลัด บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1406บางซื่อเตาปูน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1407สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน1408บางเขนบางเขน บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1409บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1410บางรักบางรัก บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน1411บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน1412คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1413ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1414ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1415ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1416บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน1417ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1418ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน1419จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน1420บางบอนทําข้าม บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน1421ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1422พญาไทบางซื่อ บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1423ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ส.ค. 2563
รายงาน1424บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 25 ส.ค. 2563
รายงาน1425ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1426ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 25 ส.ค. 2563
รายงาน1427ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 25 ส.ค. 2563
รายงาน1428สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 25 ส.ค. 2563
รายงาน1429บางนาบางนา บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1430สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน1431ประเวศอุดมสุข บก.น.4 25 ส.ค. 2563
รายงาน1432คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1433สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ส.ค. 2563
รายงาน1434บางรักบางรัก บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน1435สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1436บางบอนแสมดำ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน1437บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1438จอมทองบางมด บก.น.8 24 ส.ค. 2563
รายงาน1439ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1440คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1441บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1442พระโขนงบางนา บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1443บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1444ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1445คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1446บางเขนบางเขน บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1447บางพลัดบางพลัด บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1448คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1449คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1450สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1451สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน1452คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1453ประเวศประเวศ บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1454จอมทองทําข้าม บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน1455ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน1456ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1457สายไหมคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1458จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1459ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1460ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 24 ส.ค. 2563
รายงาน1461ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1462ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน1463ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1464ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน1465บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1466บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1467คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1468ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1469บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 24 ส.ค. 2563
รายงาน1470คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1471ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน1472คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1473บางแคเพชรเกษม บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน1474ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 24 ส.ค. 2563
รายงาน1475บางนาบางนา บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1476คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ส.ค. 2563
รายงาน1477บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 24 ส.ค. 2563
รายงาน1478สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 24 ส.ค. 2563
รายงาน1479บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 24 ส.ค. 2563
รายงาน1480คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 24 ส.ค. 2563
รายงาน1481จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน1482สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน1483บางพลัดบางพลัด บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน1484จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน1485บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน1486ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน1487พญาไทบางซื่อ บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน1488ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ส.ค. 2563
รายงาน1489ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน1490ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 23 ส.ค. 2563
รายงาน1491ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน1492สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน1493บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน1494บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน1495ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ส.ค. 2563
รายงาน1496บางบอนบางบอน บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน1497บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน1498ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ส.ค. 2563
รายงาน1499บางแคหลักสอง บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน1500สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน1501ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ส.ค. 2563
รายงาน1502บางนาบางนา บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน1503ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 23 ส.ค. 2563
รายงาน1504สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 23 ส.ค. 2563
รายงาน1505บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ส.ค. 2563
รายงาน1506ประเวศอุดมสุข บก.น.4 23 ส.ค. 2563
รายงาน1507บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1508สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน1509บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1510บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1511ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 ส.ค. 2563
รายงาน1512ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1513สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1514บางนาบางนา บก.น.5 22 ส.ค. 2563
รายงาน1515ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1516พญาไทพญาไท บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1517สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1518ประเวศประเวศ บก.น.4 22 ส.ค. 2563
รายงาน1519ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1520สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน1521จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1522บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1523จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1524บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ส.ค. 2563
รายงาน1525สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ส.ค. 2563
รายงาน1526สายไหมคันนายาว บก.น.2 22 ส.ค. 2563
รายงาน1527ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1528บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ส.ค. 2563
รายงาน1529บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1530ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 22 ส.ค. 2563
รายงาน1531บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ส.ค. 2563
รายงาน1532บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1533จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1534บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1535สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1536จอมทองทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1537บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1538สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1539ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1540สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1541ประเวศอุดมสุข บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1542สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1543ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1544บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1545ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ส.ค. 2563
รายงาน1546บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1547ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1548บางบอนทําข้าม บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1549พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1550ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1551บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1552บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1553บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1554ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 21 ส.ค. 2563
รายงาน1555สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1556หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1557ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1558บางนาบางนา บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1559จอมทองบางมด บก.น.8 21 ส.ค. 2563
รายงาน1560ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 21 ส.ค. 2563
รายงาน1561บางรักบางรัก บก.น.6 21 ส.ค. 2563
รายงาน1562ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1563บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 21 ส.ค. 2563
รายงาน1564บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1565ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 21 ส.ค. 2563
รายงาน1566คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 21 ส.ค. 2563
รายงาน1567พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ส.ค. 2563
รายงาน1568ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1569ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1570ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1571บางบอนแสมดำ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1572บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1573บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1574บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1575สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1576คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1577จอมทองบางมด บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1578ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1579บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1580สาทรยานนาวา บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1581พญาไทพญาไท บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1582พระโขนงพระโขนง บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1583สวนหลวงประเวศ บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1584ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 20 ส.ค. 2563
รายงาน1585บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1586ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1587ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1588ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1589จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1590ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1591สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1592จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1593สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ส.ค. 2563
รายงาน1594บางนาบางนา บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1595บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1596ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 20 ส.ค. 2563
รายงาน1597บางรักทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ส.ค. 2563
รายงาน1598พญาไทบางซื่อ บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1599ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1600ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ส.ค. 2563
รายงาน1601ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 20 ส.ค. 2563
รายงาน1602บางแคหลักสอง บก.น.9 20 ส.ค. 2563
รายงาน1603ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 20 ส.ค. 2563
รายงาน1604มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 20 ส.ค. 2563
รายงาน1605สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1606บางกะปิโชคชัย บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1607บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1608บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1609จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1610บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1611ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1612สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1613สายไหมสายไหม บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1614สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1615ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1616หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1617ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1618บางรักบางรัก บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1619ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 19 ส.ค. 2563
รายงาน1620บางขุนเทียนบางขุนเทียน บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1621บางบอนแสมดำ บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1622ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1623บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1624ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1625ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1626บางนาบางนา บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1627บางกะปิประเวศ บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1628บางแคเพชรเกษม บก.น.9 19 ส.ค. 2563
รายงาน1629บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1630ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1631ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1632สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1633ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1634ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1635พญาไทบางซื่อ บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1636ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ส.ค. 2563
รายงาน1637จอมทองบางมด บก.น.8 19 ส.ค. 2563
รายงาน1638ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1639ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1640พระโขนงพระโขนง บก.น.5 19 ส.ค. 2563
รายงาน1641ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1642จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1643ประเวศอุดมสุข บก.น.4 19 ส.ค. 2563
รายงาน1644ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ส.ค. 2563
รายงาน1645จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 19 ส.ค. 2563
รายงาน1646ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 19 ส.ค. 2563
รายงาน1647บางรักบางรัก บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1648ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1649ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1650สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1651ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1652ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1653ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1654บางแคหลักสอง บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1655ป้อมปราบศัตรูพ่ายสําราญราษฎร์๑ บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1656บางขุนเทียนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1657พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1658สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1659บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1660จอมทองบางมด บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1661ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1662สายไหมสายไหม บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1663หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1664จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1665ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1666ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1667จตุจักรสุทธิสาร บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1668ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1669ประเวศประเวศ บก.น.4 18 ส.ค. 2563
รายงาน1670ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1671ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1672ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1673ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1674ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 ส.ค. 2563
รายงาน1675จอมทองทําข้าม บก.น.9 18 ส.ค. 2563
รายงาน1676บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1677สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ส.ค. 2563
รายงาน1678พญาไทบางซื่อ บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1679คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 18 ส.ค. 2563
รายงาน1680บางนาบางนา บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1681ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 18 ส.ค. 2563
รายงาน1682บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 18 ส.ค. 2563
รายงาน1683ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 18 ส.ค. 2563
รายงาน1684บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1685พระโขนงบางนา บก.น.5 18 ส.ค. 2563
รายงาน1686ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1687บางกะปิโชคชัย บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1688คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1689บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1690ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1691บางกะปิประเวศ บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1692ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1693ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1694พญาไทบางซื่อ บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1695จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1696ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1697บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1698ประเวศอุดมสุข บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1699บางนาบางนา บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1700ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ส.ค. 2563
รายงาน1701มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 17 ส.ค. 2563
รายงาน1702ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1703ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ส.ค. 2563
รายงาน1704คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1705หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1706คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1707คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1708สวนหลวงประเวศ บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1709ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1710คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1711ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1712สายไหมสายไหม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1713บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1714บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1715ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1716ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 17 ส.ค. 2563
รายงาน1717บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1718ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ส.ค. 2563
รายงาน1719บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1720จอมทองบางมด บก.น.8 17 ส.ค. 2563
รายงาน1721พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ส.ค. 2563
รายงาน1722จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1723ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1724คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1725หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1726บางบอนทําข้าม บก.น.9 17 ส.ค. 2563
รายงาน1727บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 17 ส.ค. 2563
รายงาน1728คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ส.ค. 2563
รายงาน1729คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ส.ค. 2563
รายงาน1730ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1731ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1732บางนาบางนา บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1733บางแคเพชรเกษม บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1734บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1735ราชเทวีพญาไท บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1736บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1737สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1738ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1739จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 16 ส.ค. 2563
รายงาน1740สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1741ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 16 ส.ค. 2563
รายงาน1742ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 16 ส.ค. 2563
รายงาน1743ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ส.ค. 2563
รายงาน1744ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 16 ส.ค. 2563
รายงาน1745บางกะปิประเวศ บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1746ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1747ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1748พญาไทพญาไท บก.น.1 16 ส.ค. 2563
รายงาน1749จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1750ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1751ประเวศประเวศ บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1752บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1753สายไหมสายไหม บก.น.2 16 ส.ค. 2563
รายงาน1754สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ส.ค. 2563
รายงาน1755บางบอนแสมดำ บก.น.9 16 ส.ค. 2563
รายงาน1756บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ส.ค. 2563
รายงาน1757สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 16 ส.ค. 2563
รายงาน1758บางแคหลักสอง บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1759ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1760ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1761บางกะปิประเวศ บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1762บางนาบางนา บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1763จอมทองทําข้าม บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1764ประเวศอุดมสุข บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1765บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1766สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1767บางบอนบางบอน บก.น.9 15 ส.ค. 2563
รายงาน1768สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1769บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1770ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1771ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1772พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1773บางกะปิโชคชัย บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1774ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1775ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1776บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 15 ส.ค. 2563
รายงาน1777ราชเทวีพญาไท บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1778จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 15 ส.ค. 2563
รายงาน1779สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1780ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 15 ส.ค. 2563
รายงาน1781ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 15 ส.ค. 2563
รายงาน1782สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ส.ค. 2563
รายงาน1783ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 15 ส.ค. 2563
รายงาน1784สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 15 ส.ค. 2563
รายงาน1785ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 15 ส.ค. 2563
รายงาน1786บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1787ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1788ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1789บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1790ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1791ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1792สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1793บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1794ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1795ราชเทวีพญาไท บก.น.1 14 ส.ค. 2563
รายงาน1796สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1797ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1798จอมทองบางมด บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1799สายไหมบางเขน บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1800มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 ส.ค. 2563
รายงาน1801พระโขนงพระโขนง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1802สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1803ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 14 ส.ค. 2563
รายงาน1804ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1805ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1806ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1807บางแคหลักสอง บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1808ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1809ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1810บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 14 ส.ค. 2563
รายงาน1811สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1812ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 14 ส.ค. 2563
รายงาน1813จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1814ประเวศประเวศ บก.น.4 14 ส.ค. 2563
รายงาน1815ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 14 ส.ค. 2563
รายงาน1816บางนาบางนา บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1817ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 14 ส.ค. 2563
รายงาน1818ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 14 ส.ค. 2563
รายงาน1819หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 14 ส.ค. 2563
รายงาน1820ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1821ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1822หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1823ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 13 ส.ค. 2563
รายงาน1824พญาไทดินแดง บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1825บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1826ราชเทวีพญาไท บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1827ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1828บางแคหลักสอง บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1829บางนาบางนา บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1830บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1831บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1832สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1833บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1834สายไหมบางเขน บก.น.2 13 ส.ค. 2563
รายงาน1835จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1836สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1837ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1838ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1839ประเวศประเวศ บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1840สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1841ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1842ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1843บางบอนทําข้าม บก.น.9 13 ส.ค. 2563
รายงาน1844ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1845ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1846บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1847ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1848บางกะปิประเวศ บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1849สาทรยานนาวา บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1850บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1851สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1852ดุสิตสามเบก.น.1 13 ส.ค. 2563
รายงาน1853ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1854บางพลัดบางพลัด บก.น.7 13 ส.ค. 2563
รายงาน1855บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1856บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1857สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1858บางกะปิโชคชัย บก.น.4 13 ส.ค. 2563
รายงาน1859พระโขนงพระโขนง บก.น.5 13 ส.ค. 2563
รายงาน1860ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 13 ส.ค. 2563
รายงาน1861จอมทองบางมด บก.น.8 13 ส.ค. 2563
รายงาน1862ราชเทวีพญาไท บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1863ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1864ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 12 ส.ค. 2563
รายงาน1865บางกะปิประเวศ บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1866ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1867บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1868สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1869บางนาบางนา บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1870ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1871บางกะปิโชคชัย บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1872ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1873บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1874จอมทองบางมด บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1875สายไหมสายไหม บก.น.2 12 ส.ค. 2563
รายงาน1876ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 12 ส.ค. 2563
รายงาน1877บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1878ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 12 ส.ค. 2563
รายงาน1879ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1880ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 12 ส.ค. 2563
รายงาน1881บางบอนแสมดำ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1882สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 12 ส.ค. 2563
รายงาน1883จอมทองทําข้าม บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1884บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1885ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 12 ส.ค. 2563
รายงาน1886บางแคหลักสอง บก.น.9 12 ส.ค. 2563
รายงาน1887พญาไทพญาไท บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1888ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 12 ส.ค. 2563
รายงาน1889ประเวศอุดมสุข บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1890จอมทองบางมด บก.น.8 12 ส.ค. 2563
รายงาน1891บางกะปิโชคชัย บก.น.4 12 ส.ค. 2563
รายงาน1892สายไหมสายไหม บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1893สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1894ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1895ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1896พญาไทบางซื่อ บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1897บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1898สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1899บางบอนบางบอน บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1900ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1901บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1902คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1903ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1904ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1905ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1906ประเวศประเวศ บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1907จอมทองบางมด บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1908บางกะปิโชคชัย บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1909ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1910พระโขนงพระโขนง บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1911ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1912ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1913บางกะปิโชคชัย บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1914สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 11 ส.ค. 2563
รายงาน1915ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1916ราชเทวีพญาไท บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1917สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1918สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1919บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1920บางแคเพชรเกษม บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1921บางกะปิประเวศ บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1922ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 11 ส.ค. 2563
รายงาน1923ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 11 ส.ค. 2563
รายงาน1924บางนาบางนา บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1925บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 11 ส.ค. 2563
รายงาน1926ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1927ดุสิตดุสิต บก.น.1 11 ส.ค. 2563
รายงาน1928บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 11 ส.ค. 2563
รายงาน1929ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 11 ส.ค. 2563
รายงาน1930ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 11 ส.ค. 2563
รายงาน1931บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 11 ส.ค. 2563
รายงาน1932พระโขนงบางนา บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1933ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1934ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1935บางกะปิโชคชัย บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1936คันนายาวบางชัน บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1937สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1938คันนายาวคันนายาว บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1939ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1940ราชเทวีพญาไท บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1941ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1942บางกะปิประเวศ บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1943บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1944พญาไทบางซื่อ บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1945บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1946จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1947สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1948หนองแขมหนองแขม บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1949บางนาบางนา บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1950ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1951บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1952บางพลัดบางพลัด บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1953ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1954ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1955ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1956บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1957บางแคหลักสอง บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1958ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 10 ส.ค. 2563
รายงาน1959สายไหมสายไหม บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1960ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1961สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 10 ส.ค. 2563
รายงาน1962คันนายาวโคกคราม บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1963ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1964ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1965ประเวศประเวศ บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1966บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1967บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1968ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1969บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1970หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1971พญาไทพญาไท บก.น.1 10 ส.ค. 2563
รายงาน1972สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1973บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 10 ส.ค. 2563
รายงาน1974มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 10 ส.ค. 2563
รายงาน1975บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 10 ส.ค. 2563
รายงาน1976ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 10 ส.ค. 2563
รายงาน1977ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1978จอมทองบางมด บก.น.8 10 ส.ค. 2563
รายงาน1979บางแคหลักสอง บก.น.9 10 ส.ค. 2563
รายงาน1980บางกะปิโชคชัย บก.น.4 10 ส.ค. 2563
รายงาน1981บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1982บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1983ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1984ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ส.ค. 2563
รายงาน1985บางพลัดบางพลัด บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1986ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน1987สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน1988ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1989ประเวศประเวศ บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1990ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1991บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน1992บางบอนทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1993ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน1994สายไหมสายไหม บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1995บางนาบางนา บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน1996บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน1997ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน1998พญาไทบางซื่อ บก.น.2 9 ส.ค. 2563
รายงาน1999บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน2000ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน2001บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน2002ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน2003สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน2004บางกะปิโชคชัย บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน2005ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 9 ส.ค. 2563
รายงาน2006ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน2007ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 9 ส.ค. 2563
รายงาน2008สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 9 ส.ค. 2563
รายงาน2009ราชเทวีพญาไท บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน2010ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 9 ส.ค. 2563
รายงาน2011บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน2012บางกะปิประเวศ บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน2013บางแคหลักสอง บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน2014สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 9 ส.ค. 2563
รายงาน2015จอมทองทําข้าม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน2016ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน2017หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน2018ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 9 ส.ค. 2563
รายงาน2019หนองแขมหนองแขม บก.น.9 9 ส.ค. 2563
รายงาน2020ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 9 ส.ค. 2563
รายงาน2021สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน2022ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2023สวนหลวงประเวศ บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2024ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2025ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2026บางบอนแสมดำ บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน2027บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2028ราชเทวีพญาไท บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน2029บางแคหลักสอง บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน2030ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 8 ส.ค. 2563
รายงาน2031สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน2032ประเวศอุดมสุข บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2033ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน2034ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน2035บางพลัดบางพลัด บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2036บางกะปิประเวศ บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2037จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน2038หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 8 ส.ค. 2563
รายงาน2039สายไหมสายไหม บก.น.2 8 ส.ค. 2563
รายงาน2040สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน2041บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2042ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2043บางนาบางนา บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน2044บางกะปิโชคชัย บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2045บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน2046บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2047ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 8 ส.ค. 2563
รายงาน2048สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน2049ประเวศอุดมสุข บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2050ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน2051พญาไทพญาไท บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน2052บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 8 ส.ค. 2563
รายงาน2053ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 8 ส.ค. 2563
รายงาน2054ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 8 ส.ค. 2563
รายงาน2055บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 8 ส.ค. 2563
รายงาน2056ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 8 ส.ค. 2563
รายงาน2057ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 8 ส.ค. 2563
รายงาน2058ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2059บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2060ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2061บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2062สาทรยานนาวา บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน2063ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน2064พญาไทบางซื่อ บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2065หนองแขมหนองแขม บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2066มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน2067ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน2068สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน2069ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2070บางกะปิประเวศ บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน2071สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2072บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2073บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน2074หนองจอกหนองจอก บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน2075บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2076ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2077บางพลัดบางพลัด บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2078ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2079จอมทองบางมด บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน2080ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน2081จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2082พระโขนงพระโขนง บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2083หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2084สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2085ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2086สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2087บางแคหลักสอง บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2088หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2089ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2090ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 7 ส.ค. 2563
รายงาน2091ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน2092ประเวศประเวศ บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน2093สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน2094ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 7 ส.ค. 2563
รายงาน2095บางกะปิโชคชัย บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน2096บางนาบางนา บก.น.5 7 ส.ค. 2563
รายงาน2097บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 7 ส.ค. 2563
รายงาน2098บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2099ราชเทวีพญาไท บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน2100ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 7 ส.ค. 2563
รายงาน2101บางบอนบางบอน บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2102สายไหมสายไหม บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2103จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 7 ส.ค. 2563
รายงาน2104บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2105ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 7 ส.ค. 2563
รายงาน2106ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 7 ส.ค. 2563
รายงาน2107สายไหมคันนายาว บก.น.2 7 ส.ค. 2563
รายงาน2108ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2109บางกะปิโชคชัย บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน2110ราชเทวีพญาไท บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2111จอมทองบางมด บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน2112มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน2113พระโขนงพระโขนง บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2114ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2115บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน2116ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน2117ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน2118ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2119บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2120หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2121ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน2122ดุสิตสามเบก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2123พญาไทบางซื่อ บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน2124ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน2125สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน2126บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2127ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2128ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2129สาทรยานนาวา บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน2130บางนาบางนา บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2131หนองจอกหนองจอก บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน2132ประเวศอุดมสุข บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน2133จอมทองทําข้าม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2134บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2135สายไหมคันนายาว บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน2136ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2137บางกะปิประเวศ บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน2138หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 6 ส.ค. 2563
รายงาน2139ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน2140บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 6 ส.ค. 2563
รายงาน2141บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2142ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2143บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2144บางแคเพชรเกษม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2145ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2146สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 6 ส.ค. 2563
รายงาน2147ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 6 ส.ค. 2563
รายงาน2148ดุสิตดุสิต บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2149พญาไทพญาไท บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2150หนองแขมหนองแขม บก.น.9 6 ส.ค. 2563
รายงาน2151ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 6 ส.ค. 2563
รายงาน2152สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 6 ส.ค. 2563
รายงาน2153หนองจอกล าหิน บก.น.3 6 ส.ค. 2563
รายงาน2154ธนบุรีสําเหร่ บก.น.8 6 ส.ค. 2563
รายงาน2155บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2156จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2157คันนายาวบางชัน บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2158สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2159หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2160บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2161ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2162สวนหลวงหัวหมาก บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2163หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2164ประเวศประเวศ บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2165ดุสิตนางเลิ้ง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2166ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2167บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2168บางนาบางนา บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2169ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2170ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2171ราชเทวีพญาไท บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2172ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 5 ส.ค. 2563
รายงาน2173สายไหมสายไหม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2174ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2175บางกะปิประเวศ บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2176สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน2177บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2178คลองสามวานิมิตรใหมํ บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน2179บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2180บางแคหลักสอง บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2181ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2182บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2183พญาไทบางซื่อ บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2184ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน2185บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2186สาทรยานนาวา บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน2187จอมทองบางมด บก.น.8 5 ส.ค. 2563
รายงาน2188หนองจอกหนองจอก บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน2189พระโขนงบางนา บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2190บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2191ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2192ดุสิตสามเบก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2193หนองแขมหนองแขม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2194บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2195ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2196ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2197ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2198ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2199บางพลัดบางพลัด บก.น.7 5 ส.ค. 2563
รายงาน2200บางบอนทําข้าม บก.น.9 5 ส.ค. 2563
รายงาน2201ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 5 ส.ค. 2563
รายงาน2202บางกะปิโชคชัย บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2203มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 5 ส.ค. 2563
รายงาน2204บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 5 ส.ค. 2563
รายงาน2205สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน2206บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2207ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 5 ส.ค. 2563
รายงาน2208สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2209บางรักทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2210ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 5 ส.ค. 2563
รายงาน2211จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 5 ส.ค. 2563
รายงาน2212ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2213บางนาบางนา บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2214จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2215คันนายาวคันนายาว บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2216ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน2217จอมทองบางมด บก.น.8 4 ส.ค. 2563
รายงาน2218พญาไทพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน2219ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 4 ส.ค. 2563
รายงาน2220พระโขนงพระโขนง บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2221ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน2222บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2223บางกะปิโชคชัย บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2224สวนหลวงประเวศ บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2225หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2226บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2227ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2228สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2229ประเวศอุดมสุข บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2230สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน2231ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน2232ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2233บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2234บางรักยานนาวา บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน2235บางพลัดบางพลัด บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2236คันนายาวโคกคราม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2237บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2238ราชเทวีพญาไท บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน2239ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน2240ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2241บางแคหลักสอง บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2242บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2243ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน2244สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2245บางกะปิประเวศ บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2246บางบอนแสมดำ บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2247หนองแขมหนองแขม บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2248บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 4 ส.ค. 2563
รายงาน2249ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 4 ส.ค. 2563
รายงาน2250ดุสิตเตาปูน บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2251สายไหมสายไหม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2252ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 4 ส.ค. 2563
รายงาน2253สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 4 ส.ค. 2563
รายงาน2254ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 4 ส.ค. 2563
รายงาน2255จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2256หนองจอกล าหิน บก.น.3 4 ส.ค. 2563
รายงาน2257ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 4 ส.ค. 2563
รายงาน2258บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 4 ส.ค. 2563
รายงาน2259บางรักบางรัก บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน2260หนองจอกหนองจอก บก.น.3 3 ส.ค. 2563
รายงาน2261สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน2262บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2263หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2264บางพลัดบางพลัด บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2265บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2266ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 3 ส.ค. 2563
รายงาน2267คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2268คันนายาวบางชัน บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2269บางนาบางนา บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2270จอมทองบางมด บก.น.8 3 ส.ค. 2563
รายงาน2271คันนายาวคันนายาว บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2272ประเวศประเวศ บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2273สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2274คันนายาวโคกคราม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2275ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2276บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2277ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2278ป้อมปราบศัตรูพ่ายนางเลิ้ง บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน2279สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2280จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2281พญาไทบางซื่อ บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2282บางกะปิประเวศ บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2283หนองแขมหนองแขม บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2284สายไหมสายไหม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2285ราชเทวีพญาไท บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน2286ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน2287บางแคหลักสอง บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2288บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2289บางบอนบางบอน บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2290ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2291บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2292จอมทองทําข้าม บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2293คันนายาวโคกคราม บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2294สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน2295คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2296ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 3 ส.ค. 2563
รายงาน2297คันนายาวบางชัน บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2298พระโขนงบางนา บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2299คันนายาวคันนายาว บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2300บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 3 ส.ค. 2563
รายงาน2301ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2302บางกะปิโชคชัย บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2303ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 3 ส.ค. 2563
รายงาน2304บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2305ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2306หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2307ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 3 ส.ค. 2563
รายงาน2308ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 3 ส.ค. 2563
รายงาน2309ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 3 ส.ค. 2563
รายงาน2310บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 3 ส.ค. 2563
รายงาน2311ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 3 ส.ค. 2563
รายงาน2312ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน2313ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน2314บางแคหลักสอง บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน2315ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน2316บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน2317สายไหมสายไหม บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน2318ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน2319บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน2320ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน2321บางกะปิโชคชัย บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน2322บางนาบางนา บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2323บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2324คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2325ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน2326ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน2327พญาไทพญาไท บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน2328หนองแขมหนองแขม บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน2329บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน2330ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน2331สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2332ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 2 ส.ค. 2563
รายงาน2333สาทรยานนาวา บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน2334สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน2335บางนาบางนา บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2336ประเวศประเวศ บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน2337สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน2338ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 2 ส.ค. 2563
รายงาน2339ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 2 ส.ค. 2563
รายงาน2340จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 2 ส.ค. 2563
รายงาน2341บางกะปิประเวศ บก.น.4 2 ส.ค. 2563
รายงาน2342ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 2 ส.ค. 2563
รายงาน2343หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 2 ส.ค. 2563
รายงาน2344ราชเทวีพญาไท บก.น.1 2 ส.ค. 2563
รายงาน2345บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2346หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน2347ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน2348สาทรยานนาวา บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน2349สวนหลวงประเวศ บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2350ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 1 ส.ค. 2563
รายงาน2351สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน2352บางนาบางนา บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน2353ประเวศอุดมสุข บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2354สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน2355ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน2356จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน2357สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน2358ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน2359บางกะปิประเวศ บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2360ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน2361ราชเทวีพญาไท บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน2362ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน2363ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน2364บางแคหลักสอง บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน2365หนองแขมหนองแขม บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน2366ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน2367บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2368ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 1 ส.ค. 2563
รายงาน2369สายไหมสายไหม บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน2370ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน2371บางบอนทําข้าม บก.น.9 1 ส.ค. 2563
รายงาน2372ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน2373สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 1 ส.ค. 2563
รายงาน2374บางกะปิโชคชัย บก.น.4 1 ส.ค. 2563
รายงาน2375บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 1 ส.ค. 2563
รายงาน2376ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 1 ส.ค. 2563
รายงาน2377พญาไทบางซื่อ บก.น.2 1 ส.ค. 2563
รายงาน2378บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2379ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2380คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2381วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2382คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2383ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2384ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน2385หนองจอกหนองจอก บก.น.3 31 ก.ค. 2563
รายงาน2386สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2387บางนาบางนา บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2388บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2389วัฒนาคลองตัน บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2390หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2391พระโขนงพระโขนง บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2392บางแคเพชรเกษม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2393วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2394จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2395บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2396ประเวศอุดมสุข บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2397ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2398ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2399บางบอนทําข้าม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2400บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2401ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2402บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2403บางกะปิโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2404วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2405จอมทองบางมด บก.น.8 31 ก.ค. 2563
รายงาน2406ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2407บางพลัดบางพลัด บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2408บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2409วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2410บางรักยานนาวา บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน2411ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน2412สายไหมสายไหม บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2413พญาไทบางซื่อ บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2414สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2415บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2416วัฒนาลุมพินี บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2417ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 31 ก.ค. 2563
รายงาน2418หนองแขมหนองแขม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2419พระโขนงพระโขนง บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2420คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2421หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 31 ก.ค. 2563
รายงาน2422ราชเทวีพญาไท บก.น.1 31 ก.ค. 2563
รายงาน2423ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน2424ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน2425ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2426สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน2427ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2428สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 31 ก.ค. 2563
รายงาน2429สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 31 ก.ค. 2563
รายงาน2430จอมทองทําข้าม บก.น.9 31 ก.ค. 2563
รายงาน2431ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 31 ก.ค. 2563
รายงาน2432บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 31 ก.ค. 2563
รายงาน2433บางกะปิประเวศ บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2434วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 31 ก.ค. 2563
รายงาน2435บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2436ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2437บางรักบางรัก บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2438ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2439วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2440ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2441ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2442ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2443สาทรยานนาวา บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2444ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2445บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2446บางขุนเทียนเทียนทะเล บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2447บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2448ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน2449ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2450หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2451พระโขนงพระโขนง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2452คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน2453คลองเตยคลองตัน บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2454บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2455หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2456หนองจอกหนองจอก บก.น.3 30 ก.ค. 2563
รายงาน2457บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2458ประเวศประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2459สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2460บางกะปิโชคชัย บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2461คันนายาวโคกคราม บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2462พญาไทพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน2463ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2464บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2465คันนายาวคันนายาว บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2466จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2467บางแคหลักสอง บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2468ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน2469ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2470วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2471คันนายาวบางชัน บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2472ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน2473วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2474สวนหลวงประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2475สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2476บางนาบางนา บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2477สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2478ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2479ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2480ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 30 ก.ค. 2563
รายงาน2481จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2482ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2483ราชเทวีพญาไท บก.น.1 30 ก.ค. 2563
รายงาน2484หนองแขมหนองแขม บก.น.9 30 ก.ค. 2563
รายงาน2485วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 30 ก.ค. 2563
รายงาน2486บางพลัดบางพลัด บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2487สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2488ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 2 บก.น.6 30 ก.ค. 2563
รายงาน2489สายไหมสายไหม บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2490พญาไทบางซื่อ บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2491บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2492บางกะปิประเวศ บก.น.4 30 ก.ค. 2563
รายงาน2493ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 30 ก.ค. 2563
รายงาน2494จอมทองบางมด บก.น.8 30 ก.ค. 2563
รายงาน2495บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 30 ก.ค. 2563
รายงาน2496วัฒนาลุมพินี บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2497จอมทองบางมด บก.น.8 29 ก.ค. 2563
รายงาน2498จตุจักรสุทธิสาร บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2499บางแคหลักสอง บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2500จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2501สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2502ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2503วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2504พญาไทดินแดง บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2505บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2506วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2507สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2508ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2509คลองเตยท่าเรือ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2510บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2511วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2512ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2513วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2514บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2515บางเขนบางเขน บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2516วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2517วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2518ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2519หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2520วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2521ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2522สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2523คันนายาวบางชัน บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2524จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2525คันนายาวคันนายาว บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2526ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2527ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2528ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2529บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2530วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2531บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2532หนองจอกล าหิน บก.น.3 29 ก.ค. 2563
รายงาน2533บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2534พญาไทบางซื่อ บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2535บางบอนบางบอน บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2536ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 29 ก.ค. 2563
รายงาน2537สวนหลวงประเวศ บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2538บางรักบางรัก บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2539วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2540ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2541หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2542สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2543วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2544บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2545บางพลัดบางพลัด บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2546บางกะปิโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2547วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2548พระโขนงพระโขนง บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2549วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2550วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2551ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2552คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2553ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 29 ก.ค. 2563
รายงาน2554หนองแขมหนองแขม บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2555สายไหมสายไหม บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2556สาทรยานนาวา บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2557ประเวศอุดมสุข บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2558บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 29 ก.ค. 2563
รายงาน2559คันนายาวโคกคราม บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2560ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2561บางกะปิประเวศ บก.น.4 29 ก.ค. 2563
รายงาน2562บางนาบางนา บก.น.5 29 ก.ค. 2563
รายงาน2563ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 29 ก.ค. 2563
รายงาน2564ราชเทวีพญาไท บก.น.1 29 ก.ค. 2563
รายงาน2565ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 29 ก.ค. 2563
รายงาน2566จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2567คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 29 ก.ค. 2563
รายงาน2568ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 28 ก.ค. 2563
รายงาน2569วัฒนาลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2570บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2571บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2572ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2573ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 28 ก.ค. 2563
รายงาน2574บางพลัดบางพลัด บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2575บางแคหลักสอง บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2576ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2577พญาไทพญาไท บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2578สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2579บางกะปิโชคชัย บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2580บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2581ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2582สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2583ประเวศอุดมสุข บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2584จอมทองทําข้าม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2585สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2586ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2587บางกะปิประเวศ บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2588วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2589บางนาบางนา บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2590ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2591ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2592ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2593พระโขนงพระโขนง บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2594บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2595วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2596สายไหมสายไหม บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2597จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 28 ก.ค. 2563
รายงาน2598บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2599จอมทองบางมด บก.น.8 28 ก.ค. 2563
รายงาน2600หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2601ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2602สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2603ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2604บางบอนแสมดำ บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2605บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2606ราชเทวีพญาไท บก.น.1 28 ก.ค. 2563
รายงาน2607สาทรยานนาวา บก.น.6 28 ก.ค. 2563
รายงาน2608หนองแขมหนองแขม บก.น.9 28 ก.ค. 2563
รายงาน2609คลองเตยลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2610ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 28 ก.ค. 2563
รายงาน2611บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 28 ก.ค. 2563
รายงาน2612วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 28 ก.ค. 2563
รายงาน2613พระโขนงบางนา บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2614หนองแขมหนองแขม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2615วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2616วัฒนาลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2617วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2618บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2619บางบอนทําข้าม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2620พญาไทบางซื่อ บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2621คลองเตยลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2622สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2623ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2624บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2625บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2626ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2627จอมทองบางมด บก.น.8 27 ก.ค. 2563
รายงาน2628บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2629ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2630สายไหมสายไหม บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2631หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2632วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2633วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2634ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2635บางนาบางนา บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2636บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2637บางแคหลักสอง บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2638ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 27 ก.ค. 2563
รายงาน2639บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2640สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2641ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2642ราชเทวีพญาไท บก.น.1 27 ก.ค. 2563
รายงาน2643บางกะปิโชคชัย บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2644จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 27 ก.ค. 2563
รายงาน2645ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 27 ก.ค. 2563
รายงาน2646จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 27 ก.ค. 2563
รายงาน2647ประเวศประเวศ บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2648ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2649บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2650ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2651ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 27 ก.ค. 2563
รายงาน2652บางกะปิประเวศ บก.น.4 27 ก.ค. 2563
รายงาน2653บางพลัดบางพลัด บก.น.7 27 ก.ค. 2563
รายงาน2654สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 27 ก.ค. 2563
รายงาน2655บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2656บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2657บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2658คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2659หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2660จอมทองบางมด บก.น.8 26 ก.ค. 2563
รายงาน2661บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2662วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2663ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 26 ก.ค. 2563
รายงาน2664ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2665วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2666ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2667ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2668บางกะปิโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2669สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2670พญาไทบางซื่อ บก.น.2 26 ก.ค. 2563
รายงาน2671ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2672สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2673สายไหมสายไหม บก.น.2 26 ก.ค. 2563
รายงาน2674ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2675ประเวศอุดมสุข บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2676บางแคหลักสอง บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2677บางกะปิประเวศ บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2678บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2679ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2680ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 26 ก.ค. 2563
รายงาน2681บางพลัดบางพลัด บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2682บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2683หนองแขมหนองแขม บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2684วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2685จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 26 ก.ค. 2563
รายงาน2686วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2687วัฒนาลุมพินี บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2688ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2689วัฒนาคลองตัน บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2690สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2691บางนาบางนา บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2692ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2693บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2694บางกะปิโชคชัย บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2695พญาไทพญาไท บก.น.1 26 ก.ค. 2563
รายงาน2696สวนหลวงประเวศ บก.น.4 26 ก.ค. 2563
รายงาน2697สาทรยานนาวา บก.น.6 26 ก.ค. 2563
รายงาน2698ราชเทวีพญาไท บก.น.1 26 ก.ค. 2563
รายงาน2699ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 26 ก.ค. 2563
รายงาน2700บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 26 ก.ค. 2563
รายงาน2701บางกะปิประเวศ บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2702ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2703บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2704บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2705พญาไทบางซื่อ บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2706หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2707ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2708บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2709วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2710บางพลัดบางพลัด บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2711วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2712ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2713จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2714ประเวศประเวศ บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2715วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2716ราษฎร์บูรณะบางคอแหลม บก.น.8 25 ก.ค. 2563
รายงาน2717บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2718สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2719บางกะปิโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2720สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2721สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2722จอมทองบางมด บก.น.8 25 ก.ค. 2563
รายงาน2723ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2724ราชเทวีพญาไท บก.น.1 25 ก.ค. 2563
รายงาน2725ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2726สายไหมสายไหม บก.น.2 25 ก.ค. 2563
รายงาน2727บางแคหลักสอง บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2728ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 25 ก.ค. 2563
รายงาน2729ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2730บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2731บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2732ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2733หนองแขมหนองแขม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2734ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2735บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 25 ก.ค. 2563
รายงาน2736วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2737บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 25 ก.ค. 2563
รายงาน2738บางบอนบางบอน บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2739สาทรยานนาวา บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2740วัฒนาลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2741สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 25 ก.ค. 2563
รายงาน2742จอมทองทําข้าม บก.น.9 25 ก.ค. 2563
รายงาน2743บางนาบางนา บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2744คลองเตยลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2745ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 25 ก.ค. 2563
รายงาน2746บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2747สายไหมสายไหม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2748คันนายาวโคกคราม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2749บางแคหลักสอง บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2750ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2751ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2752คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2753คลองสามวามีนบุรี บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2754วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2755หนองแขมหนองแขม บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2756บางบอนแสมดำ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2757ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2758วัฒนาลุมพินี บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2759สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2760บางรักบางรัก บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2761ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2762บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2763วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2764วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2765บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2766บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2767บางพลัดบางพลัด บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2768ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2769คลองสานปากคลองสาน บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2770บางกะปิโชคชัย บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2771บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2772ราชเทวีพญาไท บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2773มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2774บางกะปิประเวศ บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2775จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2776พญาไทบางซื่อ บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2777ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2778พระโขนงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2779คันนายาวคันนายาว บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2780บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2781หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 24 ก.ค. 2563
รายงาน2782ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2783บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2784ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2785คันนายาวบางชัน บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2786บางเขนบางเขน บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2787ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2788สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2789จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2790ประเวศอุดมสุข บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2791คลองเตยพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2792บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2793บางซื่อประชาชื่น บก.น.2 24 ก.ค. 2563
รายงาน2794วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2795วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 24 ก.ค. 2563
รายงาน2796บางนาบางนา บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2797พระโขนงพระโขนง บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2798ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 24 ก.ค. 2563
รายงาน2799สาทรยานนาวา บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2800หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 24 ก.ค. 2563
รายงาน2801ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 24 ก.ค. 2563
รายงาน2802ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2803สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 24 ก.ค. 2563
รายงาน2804จอมทองบางมด บก.น.8 24 ก.ค. 2563
รายงาน2805พญาไทพญาไท บก.น.1 24 ก.ค. 2563
รายงาน2806สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2807คันนายาวบางชัน บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2808ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2809บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2810พระโขนงอุดมสุข บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2811ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2812คันนายาวคันนายาว บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2813วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2814บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2815บางกะปิประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2816ราชเทวีพญาไท บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2817คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2818บางเขนบางเขน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2819บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2820ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2821จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2822บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2823บางพลัดบางพลัด บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2824วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2825หนองแขมหนองแขม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2826พญาไทบางซื่อ บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2827ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2828ทุ่งครุราษฏร์บูรณะ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2829บางซื่อบางซื่อ บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2830สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2831ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2832สายไหมบางเขน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2833ประเวศประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2834ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2835วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2836บางบอนทําข้าม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2837หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2838บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2839บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2840ธนบุรีบางยี่เรือ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2841สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2842สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2843คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2844ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2845ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2846สาทรยานนาวา บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2847คันนายาวโคกคราม บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2848บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2849ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2850สะพานสูงบางชัน บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2851พระโขนงพระโขนง บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2852มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2853บางกะปิโชคชัย บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2854บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2855จอมทองบางมด บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2856บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2857หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2858หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2859บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2860พญาไทพญาไท บก.น.1 23 ก.ค. 2563
รายงาน2861ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2862จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2863คลองเตยคลองตัน บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2864บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2865วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2866ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2867ทุ่งครุทุ่งครุ บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2868ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2869ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2870ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 23 ก.ค. 2563
รายงาน2871บางแคเพชรเกษม บก.น.9 23 ก.ค. 2563
รายงาน2872บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2873ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 23 ก.ค. 2563
รายงาน2874สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 23 ก.ค. 2563
รายงาน2875บางนาบางนา บก.น.5 23 ก.ค. 2563
รายงาน2876คลองสานสมเด็จเจ้าพระยา บก.น.8 23 ก.ค. 2563
รายงาน2877สะพานสูงประเวศ บก.น.4 23 ก.ค. 2563
รายงาน2878ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 23 ก.ค. 2563
รายงาน2879ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2880สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2881บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2882ห้วยขวางสุทธิสาร บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2883บางกะปิประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2884คันนายาวบางชัน บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2885บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2886บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2887บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2888บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2889คันนายาวคันนายาว บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2890ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2891บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2892วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2893ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2894ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 22 ก.ค. 2563
รายงาน2895สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2896คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2897บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2898ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2899สายไหมสายไหม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2900ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2901ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2902บางเขนบางเขน บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2903จอมทองทําข้าม บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2904หนองแขมหนองแขม บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2905พญาไทพญาไท บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2906บางแคหลักสอง บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2907ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2908บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2909ประเวศประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2910สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2911ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2912บางพลัดบางพลัด บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2913บางกะปิโชคชัย บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2914สาทรยานนาวา บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2915วังทองหลางโชคชัย บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2916บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2917คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2918ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2919พระโขนงพระโขนง บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2920คันนายาวโคกคราม บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2921มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 22 ก.ค. 2563
รายงาน2922วังทองหลางวังทองหลาง บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2923บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2924หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2925จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2926ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2927วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2928ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2929ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2930บางนาบางนา บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2931ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2932บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2933บางรักยานนาวา บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2934ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2935คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 22 ก.ค. 2563
รายงาน2936ราชเทวีพญาไท บก.น.1 22 ก.ค. 2563
รายงาน2937สวนหลวงประเวศ บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2938หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 22 ก.ค. 2563
รายงาน2939จอมทองบางมด บก.น.8 22 ก.ค. 2563
รายงาน2940ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2941วังทองหลางลาดพร๎าว บก.น.4 22 ก.ค. 2563
รายงาน2942พญาไทบางซื่อ บก.น.2 22 ก.ค. 2563
รายงาน2943บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 22 ก.ค. 2563
รายงาน2944สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 22 ก.ค. 2563
รายงาน2945ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2946วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2947ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2948บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2949หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2950พระโขนงพระโขนง บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2951ยานนาวาทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2952หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2953จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2954พญาไทพญาไท บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2955สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2956สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2957บางบอนบางบอน บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2958สาทรยานนาวา บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2959ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2960บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2961สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2962บางแคหลักสอง บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2963คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2964บางพลัดบางพลัด บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2965บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2966คันนายาวโคกคราม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2967ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2968บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2969ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2970ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2971บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2972ประเวศอุดมสุข บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2973คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2974ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2975ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2976ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2977บางนาบางนา บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2978บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2979จอมทองบางมด บก.น.8 21 ก.ค. 2563
รายงาน2980พญาไทบางซื่อ บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2981หนองแขมหนองแขม บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2982ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 21 ก.ค. 2563
รายงาน2983สายไหมสายไหม บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2984สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2985ราชเทวีพญาไท บก.น.1 21 ก.ค. 2563
รายงาน2986บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2987สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2988ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2989ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 21 ก.ค. 2563
รายงาน2990บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2991คันนายาวบางชัน บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2992ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2993บางเขนบางเขน บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2994บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 21 ก.ค. 2563
รายงาน2995คันนายาวคันนายาว บก.น.2 21 ก.ค. 2563
รายงาน2996ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 21 ก.ค. 2563
รายงาน2997ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 21 ก.ค. 2563
รายงาน2998สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 21 ก.ค. 2563
รายงาน2999จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3000คันนายาวโคกคราม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3001จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3002ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน3003หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3004หนองจอกลำผักชี บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน3005สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3006ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3007สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน3008หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3009ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน3010บึงกุ่มบึงกุ่ม บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน3011ประเวศประเวศ บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน3012พญาไทพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน3013ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3014บางขุนเทียนเทียนทะเล บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3015บางบอนแสมดำ บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3016สาทรยานนาวา บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน3017ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน3018บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3019สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3020คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน3021บางพลัดบางพลัด บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3022ภาษีเจริญบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3023ห้วยขวางมักกะสัน บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน3024จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3025บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3026ราชเทวีพญาไท บก.น.1 20 ก.ค. 2563
รายงาน3027พระโขนงพระโขนง บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3028คันนายาวคันนายาว บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3029ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3030มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน3031สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 20 ก.ค. 2563
รายงาน3032ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3033ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3034บึงกุ่มลาดพร๎าว บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน3035หนองแขมหนองแขม บก.น.9 20 ก.ค. 2563
รายงาน3036บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3037ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3038บึงกุ่มโคกคราม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3039บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3040พญาไทบางซื่อ บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3041ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน3042ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3043ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 20 ก.ค. 2563
รายงาน3044สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3045บางนาบางนา บก.น.5 20 ก.ค. 2563
รายงาน3046บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 20 ก.ค. 2563
รายงาน3047ธนบุรีบุปผาราม บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน3048คันนายาวบางชัน บก.น.4 20 ก.ค. 2563
รายงาน3049บางเขนคันนายาว บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3050จอมทองบางมด บก.น.8 20 ก.ค. 2563
รายงาน3051สายไหมสายไหม บก.น.2 20 ก.ค. 2563
รายงาน3052คันนายาวบางชัน บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน3053ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน3054ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3055คันนายาวคันนายาว บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน3056ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3057หนองแขมหนองแขม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3058ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 19 ก.ค. 2563
รายงาน3059สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3060บางบอนทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3061สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน3062บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3063จอมทองทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3064ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3065บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3066ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3067สวนหลวงประเวศ บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน3068บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3069บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3070บางพลัดบางพลัด บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3071คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 19 ก.ค. 2563
รายงาน3072คันนายาวโคกคราม บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน3073ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3074หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3075ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3076สาทรยานนาวา บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน3077บางแคหลักสอง บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3078สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3079จอมทองบางมด บก.น.8 19 ก.ค. 2563
รายงาน3080สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน3081พญาไทบางซื่อ บก.น.2 19 ก.ค. 2563
รายงาน3082บางนาบางนา บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3083ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 19 ก.ค. 2563
รายงาน3084ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน3085วัฒนาลุมพินี บก.น.5 19 ก.ค. 2563
รายงาน3086บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 19 ก.ค. 2563
รายงาน3087ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 19 ก.ค. 2563
รายงาน3088ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 19 ก.ค. 2563
รายงาน3089ราชเทวีพญาไท บก.น.1 19 ก.ค. 2563
รายงาน3090บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3091หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3092บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3093บางแคหลักสอง บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3094บางพลัดบางพลัด บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3095คันนายาวบางชัน บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน3096ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3097บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3098ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน3099ประเวศอุดมสุข บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน3100สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3101คันนายาวโคกคราม บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน3102สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน3103ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3104ราชเทวีพญาไท บก.น.1 18 ก.ค. 2563
รายงาน3105สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3106ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3107คันนายาวบางชัน บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน3108ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3109บางนาบางนา บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3110บางบอนบางขุนเทียน บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3111บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3112หนองแขมหนองแขม บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3113ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 18 ก.ค. 2563
รายงาน3114พญาไทพญาไท บก.น.1 18 ก.ค. 2563
รายงาน3115ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3116คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน3117จอมทองบางมด บก.น.8 18 ก.ค. 2563
รายงาน3118ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3119จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 18 ก.ค. 2563
รายงาน3120วัฒนาลุมพินี บก.น.5 18 ก.ค. 2563
รายงาน3121ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน3122ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน3123คันนายาวคันนายาว บก.น.2 18 ก.ค. 2563
รายงาน3124สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน3125สาทรยานนาวา บก.น.6 18 ก.ค. 2563
รายงาน3126คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 18 ก.ค. 2563
รายงาน3127ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 18 ก.ค. 2563
รายงาน3128ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 18 ก.ค. 2563
รายงาน3129ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3130หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3131บางเขนบางเขน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3132จอมทองบางมด บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3133ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3134พญาไทบางซื่อ บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3135หนองแขมหนองแขม บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3136พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3137หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3138บางขุนเทียนแสมดำ บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3139ทวีวัฒนาศาลาแดง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3140พญาไทพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน3141หนองจอกลำผักชี บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3142สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3143บางบอนบางบอน บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3144ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3145หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3146ยานนาวาบางโพงพาง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3147บางกอกใหญ่บางกอกใหญํ บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3148วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3149คันนายาวบางชัน บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน3150ประเวศประเวศ บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน3151ธนบุรีบุคคโล บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3152สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน3153จอมทองบางขุนเทียน บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3154ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3155บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3156คันนายาวโคกคราม บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3157คลองสามวาคันนายาว บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3158บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3159ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3160บางพลัดบางพลัด บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3161คลองเตยพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3162ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3163ปทุมวันลุมพินี บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3164ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3165มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3166จตุจักรประชาชื่น บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3167ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3168ทุ่งครุทุ่งครุ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3169สายไหมบางเขน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3170พญาไทดินแดง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน3171หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3172พญาไทดินแดง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน3173ราชเทวีพญาไท บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน3174หนองจอกล าหิน บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3175สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3176ทวีวัฒนาธรรมศาลา บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3177ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3178หนองจอกหนองจอก บก.น.3 17 ก.ค. 2563
รายงาน3179สาทรยานนาวา บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน3180สวนหลวงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3181ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน3182ทุ่งครุราษฏร์บูรณะ บก.น.8 17 ก.ค. 2563
รายงาน3183บางแคหลักสอง บก.น.9 17 ก.ค. 2563
รายงาน3184บางซื่อเตาปูน บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3185สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน3186ห้วยขวางห้วยขวาง บก.น.1 17 ก.ค. 2563
รายงาน3187คันนายาวบึงกุ่ม บก.น.4 17 ก.ค. 2563
รายงาน3188พระโขนงพระโขนง บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3189บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3190บางนาบางนา บก.น.5 17 ก.ค. 2563
รายงาน3191บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 17 ก.ค. 2563
รายงาน3192คันนายาวคันนายาว บก.น.2 17 ก.ค. 2563
รายงาน3193ปทุมวันปทุมวัน บก.น.6 17 ก.ค. 2563
รายงาน3194สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3195บางรักบางรัก บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน3196ลาดกระบังจรเข้น้อย บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3197จตุจักรพหลโยธิน บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3198หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3199หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3200บางแคหลักสอง บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3201สาทรยานนาวา บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน3202หนองแขมหนองแขม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3203ลาดพร้าวโคกคราม บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3204ป้อมปราบศัตรูพ่ายพลับพลาไชย 1 บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน3205ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3206สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3207จอมทองบางมด บก.น.8 16 ก.ค. 2563
รายงาน3208บางกะปิโชคชัย บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน3209พญาไทบางซื่อ บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3210สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน3211หนองจอกประชาส าราญ บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3212บางกะปิประเวศ บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน3213หนองจอกลำผักชี บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3214หนองจอกหนองจอก บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3215พญาไทพญาไท บก.น.1 16 ก.ค. 2563
รายงาน3216มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3217บางพลัดบวรมงคล บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3218สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3219บางคอแหลมวัดพระยาไกร บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3220ลาดกระบังลาดกระบัง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3221จอมทองทําข้าม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3222บางกอกน้อยบางขุนนนท์ บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3223ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3224คลองเตยคลองตัน บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3225ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3226หนองแขมหนองแขม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3227บางขุนเทียนทําข้าม บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3228หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 16 ก.ค. 2563
รายงาน3229สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3230บางบอนแสมดำ บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3231วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3232บางกอกใหญ่ท่าพระ บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3233หนองจอกสุวินทวงศ์ บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3234พญาไทดินแดง บก.น.1 16 ก.ค. 2563
รายงาน3235ลาดกระบังฉลองกรุง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3236สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 16 ก.ค. 2563
รายงาน3237หนองจอกล าหิน บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3238บางกะปิลาดพร๎าว บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน3239ราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะ บก.น.8 16 ก.ค. 2563
รายงาน3240มีนบุรีฉลองกรุง บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3241บางพลัดบางยี่ขัน บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3242บางกะปิหัวหมาก บก.น.4 16 ก.ค. 2563
รายงาน3243พระโขนงพระโขนง บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3244บางนาบางนา บก.น.5 16 ก.ค. 2563
รายงาน3245ลาดกระบังร่มเกล้า บก.น.3 16 ก.ค. 2563
รายงาน3246ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 16 ก.ค. 2563
รายงาน3247บางพลัดบางพลัด บก.น.7 16 ก.ค. 2563
รายงาน3248ภาษีเจริญภาษีเจริญ บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน3249สายไหมสายไหม บก.น.2 15 ก.ค. 2563
รายงาน3250มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 15 ก.ค. 2563
รายงาน3251คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน3252สาทรยานนาวา บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน3253หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน3254สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน3255สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน3256พญาไทบางซื่อ บก.น.2 15 ก.ค. 2563
รายงาน3257สวนหลวงประเวศ บก.น.4 15 ก.ค. 2563
รายงาน3258ธนบุรีตลาดพลู บก.น.8 15 ก.ค. 2563
รายงาน3259ตลิ่งชันบางเสาธง บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน3260ภาษีเจริญบางเสาธง บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน3261ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน3262สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 15 ก.ค. 2563
รายงาน3263หนองแขมหนองแขม บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน3264สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน3265หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 15 ก.ค. 2563
รายงาน3266บางกอกน้อยบางกอกน้อย บก.น.7 15 ก.ค. 2563
รายงาน3267ลาดพร้าวโชคชัย บก.น.4 15 ก.ค. 2563
รายงาน3268พระโขนงพระโขนง บก.น.5 15 ก.ค. 2563
รายงาน3269สัมพันธวงศ์พลับพลาไชย 2 บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน3270มีนบุรีมีนบุรี บก.น.3 14 ก.ค. 2563
รายงาน3271บางกอกน้อยบางยี่ขัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน3272สายไหมสายไหม บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน3273สาทรยานนาวา บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน3274สวนหลวงคลองตัน บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน3275หนองแขมหนองค้างพลู บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน3276หนองแขมหนองแขม บก.น.9 14 ก.ค. 2563
รายงาน3277สาทรวัดพระยาไกร บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน3278สัมพันธวงศ์จักรวรรดิ บก.น.6 14 ก.ค. 2563
รายงาน3279คลองเตยทองหล่อ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน3280ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 14 ก.ค. 2563
รายงาน3281วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน3282ตลิ่งชันตลิ่งชัน บก.น.7 14 ก.ค. 2563
รายงาน3283สาทรทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 14 ก.ค. 2563
รายงาน3284ดุสิตดุสิต บก.น.1 13 ก.ค. 2563
รายงาน3285ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 13 ก.ค. 2563
รายงาน3286ดุสิตสามเบก.น.1 13 ก.ค. 2563
รายงาน3287วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 13 ก.ค. 2563
รายงาน3288วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 10 ก.ค. 2563
รายงาน3289ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน3290ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 10 ก.ค. 2563
รายงาน3291ดุสิตสามเบก.น.1 9 ก.ค. 2563
รายงาน3292ดอนเมืองดอนเมือง บก.น.2 9 ก.ค. 2563
รายงาน3293จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน3294จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน3295จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน3296จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน3297จอมทองบางมด บก.น.8 7 ก.ค. 2563
รายงาน3298วัฒนาทองหล่อ บก.น.5 3 ก.ค. 2563
รายงาน3299ดุสิตดุสิต บก.น.1 3 ก.ค. 2563
รายงาน3300หลักสี่ทุ่งสองห้อง บก.น.2 3 ก.ค. 2563
รายงาน3301วัฒนาลุมพินี บก.น.5 3 ก.ค. 2563
รายงาน3302คลองสานบุปผาราม บก.น.8 3 ก.ค. 2563
รายงาน3303วัฒนาคลองตัน บก.น.5 2 ก.ค. 2563
รายงาน3304วัฒนาคลองตัน บก.น.5 2 ก.ค. 2563
รายงาน3305ดุสิตสามเบก.น.1 2 ก.ค. 2563
รายงาน3306พระนครนางเลิ้ง บก.น.1 1 ก.ค. 2563
รายงาน3307คลองสานปากคลองสาน บก.น.8 1 ก.ค. 2563